نشان

نشان | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,845 0.05
قیمت پایانی: 10,845 0.05

آخرین معامله

09:11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,845 پایانی 10,845 5.00
بیشترین 10,845 کمترین 10,845
حجم 8,123 دفعات 2
حد قیمت 9,756 - 11,924 ارزش 88.09 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:11
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 923
1 تعداد فروشنده -
923 حجم فروش -
923.00 تغییر مالکیت 923.00

عرضه و تقاضا

09:11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد2,691,877 خرید10,845 فروش10,846 تعداد1,400,000 دستور3
دستور1 تعداد100,000 خرید10,844 فروش10,847 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید10,843 فروش10,848 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید10,842 فروش10,849 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید10,841 فروش10,850 تعداد50,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.43 %
6 ماهه 8.4 %
9 ماهه 8.4 %
1 ساله 8.4 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,840 درصد تغییر : 0.18 حجم : 137,386 دفعات : 24
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,821 درصد تغییر : 0.11 حجم : 420,640 دفعات : 21
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,809 درصد تغییر : 0.11 حجم : 189,954 دفعات : 20
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,797 درصد تغییر : 0.14 حجم : 253,571 دفعات : 23
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,782 درصد تغییر : 0.06 حجم : 420,004 دفعات : 15
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,776 درصد تغییر : 0.07 حجم : 288,322 دفعات : 9
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,769 درصد تغییر : 0.04 حجم : 21,866 دفعات : 6
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,765 درصد تغییر : 0.35 حجم : 422,036 دفعات : 17
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,727 درصد تغییر : 0.11 حجم : 116,563 دفعات : 14
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,715 درصد تغییر : 0.07 حجم : 62,098 دفعات : 3
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,708 درصد تغییر : 0.07 حجم : 5.67 میلیون دفعات : 8
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,701 درصد تغییر : 0.06 حجم : 4.683 میلیون دفعات : 14
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,695 درصد تغییر : 0.16 حجم : 8.12 میلیون دفعات : 49
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,678 درصد تغییر : 0.06 حجم : 337,081 دفعات : 16
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,672 درصد تغییر : 0.06 حجم : 48,643 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 48,723 ارزش بازار : - تاریخ : 09:08
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 230,000 ارزش بازار : - تاریخ : 09:06
نماد : دارا آخرین : 17.00 10,049 حجم : 922,147 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:09
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 513,554 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : پارند آخرین : 6.00 10,145 حجم : 500,275 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 1.939 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : امینیکم آخرین : 5.00 10,034 حجم : 1.726 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 6.022 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 4.829 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها