نخل

نخل | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,056 0.18
قیمت پایانی: 10,056 0.18

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,055 پایانی 10,056 18.00
بیشترین 10,056 کمترین 10,055
حجم 85.388 میلیون دفعات 237
حد قیمت 9,051 - 11,061 ارزش 858.64 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار 3
416,519 حجم خرید 84.972 میلیون
27 تعداد فروشنده 1
23.691 میلیون حجم فروش 61.697 میلیون
23.274 میلیون تغییر مالکیت 23.274 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید10,063 فروش10,063 تعداد10,000,000 دستور10
دستور110 تعداد110,000,000 خرید10,062 فروش11,014 تعداد5 دستور1
دستور5 تعداد5,000,000 خرید10,061 فروش11,061 تعداد13,206 دستور2
دستور5 تعداد5,000,000 خرید10,060 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد3,000,000 خرید10,059 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.56 %
6 ماهه 0.56 %
9 ماهه 0.56 %
1 ساله 0.56 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,056 درصد تغییر : 0.18 حجم : 85.388 میلیون دفعات : 237
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,038 درصد تغییر : 0.13 حجم : 5.827 میلیون دفعات : 62
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,025 درصد تغییر : 0.12 حجم : 16.257 میلیون دفعات : 120
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,013 درصد تغییر : 1.62 حجم : 102.674 میلیون دفعات : 262
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,178 درصد تغییر : 0.08 حجم : 3.773 میلیون دفعات : 67
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,170 درصد تغییر : 0.06 حجم : 318,509 دفعات : 23
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,164 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.679 میلیون دفعات : 110
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,158 درصد تغییر : 0.20 حجم : 20.906 میلیون دفعات : 99
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,138 درصد تغییر : 0.07 حجم : 20.486 میلیون دفعات : 292
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,131 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.525 میلیون دفعات : 61
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,125 درصد تغییر : 0.05 حجم : 7.891 میلیون دفعات : 56
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,120 درصد تغییر : 0.06 حجم : 6.965 میلیون دفعات : 492
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.12 حجم : 827,603 دفعات : 52
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,102 درصد تغییر : 0.08 حجم : 734,273 دفعات : 64
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,094 درصد تغییر : 0.06 حجم : 498,268 دفعات : 42
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 47.00 30,307 حجم : 9.688 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : صایند آخرین : 27.00 10,170 حجم : 536,875 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : دارا آخرین : 17.00 10,049 حجم : 922,147 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اعتماد آخرین : 65.00 47,878 حجم : 43.551 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : آکورد آخرین : 58.00 41,802 حجم : 10.637 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : پارند آخرین : 16.00 10,140 حجم : 87.224 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کیان آخرین : 69.00 37,621 حجم : 21.565 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : امینیکم آخرین : 7.00 10,026 حجم : 58.113 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کمند آخرین : 16.00 10,141 حجم : 274.534 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : افران آخرین : 33.00 17,681 حجم : 347.101 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها