مانی

مانی | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,620 0.15
قیمت پایانی: 12,621 0.16

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,621 پایانی 12,621 20.00
بیشترین 12,622 کمترین 12,620
حجم 5.894 میلیون دفعات 237
حد قیمت 11,359 - 13,883 ارزش 74.39 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
64 تعداد خریدار 3
2.538 میلیون حجم خرید 3.356 میلیون
78 تعداد فروشنده 2
4.809 میلیون حجم فروش 1.085 میلیون
2.271 میلیون تغییر مالکیت 2.271 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد2,000,000 خرید12,628 فروش12,629 تعداد500,000 دستور1
دستور68 تعداد10,000,000 خرید12,627 فروش12,630 تعداد500,000 دستور1
دستور1 تعداد500,000 خرید12,626 فروش12,631 تعداد500,000 دستور1
دستور1 تعداد500,000 خرید12,625 فروش13,800 تعداد1,500 دستور1
دستور1 تعداد500,000 خرید12,624 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.14 %
6 ماهه 12.22 %
9 ماهه 17.4 %
1 ساله 23.18 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 12,621 درصد تغییر : 0.16 حجم : 5.894 میلیون دفعات : 237
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 12,601 درصد تغییر : 0.10 حجم : 2.878 میلیون دفعات : 204
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 12,588 درصد تغییر : 0.10 حجم : 3.932 میلیون دفعات : 238
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 12,575 درصد تغییر : 0.16 حجم : 15.216 میلیون دفعات : 366
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 12,555 درصد تغییر : 0.05 حجم : 7.415 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 12,549 درصد تغییر : 0.06 حجم : 7.93 میلیون دفعات : 308
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 12,542 درصد تغییر : 0.05 حجم : 7.221 میلیون دفعات : 274
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 12,536 درصد تغییر : 0.21 حجم : 6.936 میلیون دفعات : 304
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 12,510 درصد تغییر : 0.06 حجم : 14.992 میلیون دفعات : 373
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 12,503 درصد تغییر : 0.05 حجم : 7.121 میلیون دفعات : 312
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 12,497 درصد تغییر : 0.06 حجم : 3.642 میلیون دفعات : 220
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 12,490 درصد تغییر : 0.05 حجم : 6.097 میلیون دفعات : 330
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 12,484 درصد تغییر : 0.07 حجم : 6.81 میلیون دفعات : 375
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 12,475 درصد تغییر : 0.06 حجم : 4.349 میلیون دفعات : 285
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 12,468 درصد تغییر : 0.06 حجم : 6.019 میلیون دفعات : 280
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 47.00 30,307 حجم : 9.688 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : صایند آخرین : 27.00 10,170 حجم : 536,875 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : دارا آخرین : 17.00 10,049 حجم : 922,147 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اعتماد آخرین : 65.00 47,878 حجم : 43.551 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : آکورد آخرین : 58.00 41,802 حجم : 10.637 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : پارند آخرین : 16.00 10,140 حجم : 87.224 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کیان آخرین : 69.00 37,621 حجم : 21.565 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : امینیکم آخرین : 7.00 10,026 حجم : 58.113 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کمند آخرین : 16.00 10,141 حجم : 274.534 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : افران آخرین : 33.00 17,681 حجم : 347.101 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها