ص س اندیشه ورزان صبا تامین

اوصتا | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,793 5.82
قیمت پایانی: 30,792 5.81

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,793 پایانی 30,792 1,692.00
بیشترین 30,793 کمترین 30,792
حجم 21.55 میلیون دفعات 125
حد قیمت 27,677 - 33,827 ارزش 663.57 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
24 تعداد خریدار 5
490,435 حجم خرید 21.059 میلیون
52 تعداد فروشنده 8
1.029 میلیون حجم فروش 20.521 میلیون
538,107 تغییر مالکیت 538,107

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد38,679,492 خرید30,792 فروش30,793 تعداد10,635,283 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید30,791 فروش30,794 تعداد1,000,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید30,790 فروش30,795 تعداد1,000,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید30,789 فروش30,796 تعداد1,000,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید30,788 فروش30,797 تعداد1,000,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.37 %
6 ماهه 13.07 %
9 ماهه 19.55 %
1 ساله 25.9 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 30,792 درصد تغییر : 5.81 حجم : 21.55 میلیون دفعات : 125
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 29,100 درصد تغییر : 0.13 حجم : 13.103 میلیون دفعات : 112
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 29,061 درصد تغییر : 0.07 حجم : 17.702 میلیون دفعات : 136
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 29,042 درصد تغییر : 0.07 حجم : 17.938 میلیون دفعات : 126
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 29,023 درصد تغییر : 0.07 حجم : 20.352 میلیون دفعات : 105
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 29,004 درصد تغییر : 0.13 حجم : 16.54 میلیون دفعات : 114
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 28,967 درصد تغییر : 0.14 حجم : 12.977 میلیون دفعات : 105
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 28,928 درصد تغییر : 0.06 حجم : 10.362 میلیون دفعات : 136
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 28,910 درصد تغییر : 0.07 حجم : 6.997 میلیون دفعات : 126
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 28,890 درصد تغییر : 0.06 حجم : 31.725 میلیون دفعات : 161
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 28,872 درصد تغییر : 0.13 حجم : 18.998 میلیون دفعات : 132
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 28,834 درصد تغییر : 0.14 حجم : 27.378 میلیون دفعات : 183
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 28,795 درصد تغییر : 0.06 حجم : 36.137 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 28,777 درصد تغییر : 0.07 حجم : 53.832 میلیون دفعات : 162
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 28,757 درصد تغییر : 0.06 حجم : 12.317 میلیون دفعات : 99
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 2,110 38,060 حجم : 50.841 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : صایند آخرین : 781.00 13,342 حجم : 43.763 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : دارا آخرین : 582.00 10,673 حجم : 2.614 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : اعتماد آخرین : 3,186 59,841 حجم : 49.459 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : آکورد آخرین : 2,877 52,384 حجم : 21.687 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : پارند آخرین : 43.00 10,164 حجم : 45.528 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کیان آخرین : 2,560 46,887 حجم : 27.611 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : امینیکم آخرین : 4.00 10,047 حجم : 11.739 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کمند آخرین : 44.00 10,157 حجم : 198.329 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : افران آخرین : 1,236 22,404 حجم : 176.084 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها