تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

کویرح | حق تقدم - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,710 9.99
قیمت پایانی: 15,540 8.64

آخرین معامله

1399/11/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,000 پایانی 15,540 1,470.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 15,310 - 18,710 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/6
حقیقی حقوقی
995 تعداد خریدار 6
29.965 میلیون حجم خرید 6.792 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 36.757 میلیون
29.965 میلیون تغییر مالکیت 29.965 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/11/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور23 تعداد186,643 خرید18,710 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد8,938 خرید17,110 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد3,000 خرید17,100 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد13,000 خرید17,020 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور5 تعداد84,553 خرید17,000 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,264 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,406
P/E TTM 15.545

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,288 P/E مجمع 16.96
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 77.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 125
6 ماهه % رتبه 141
9 ماهه % رتبه 115
1 ساله % رتبه 97
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
111.888 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.35

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/06 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 8.64 حجم : 36.76 میلیون دفعات : 2,535
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 17,010 درصد تغییر : 1.05 حجم : 573,204 دفعات : 140
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 17,190 درصد تغییر : 0.12 حجم : 2.8 میلیون دفعات : 597
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 17,170 درصد تغییر : 1.00 حجم : 1.9 میلیون دفعات : 399
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 17,000 درصد تغییر : 2.84 حجم : 3.23 میلیون دفعات : 351
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 16,530 درصد تغییر : 5.71 حجم : 823,292 دفعات : 272
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 17,530 درصد تغییر : 5.09 حجم : 950,912 دفعات : 204
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 18,470 درصد تغییر : 3.59 حجم : 3.55 میلیون دفعات : 618
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 17,830 درصد تغییر : 1.36 حجم : 10.24 میلیون دفعات : 940
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 17,590 درصد تغییر : 2.55 حجم : 6.55 میلیون دفعات : 829
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 18,050 درصد تغییر : 3.56 حجم : 3.99 میلیون دفعات : 581
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 17,430 درصد تغییر : 0.75 حجم : 18.4 میلیون دفعات : 1,380
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 17,300 درصد تغییر : 1.11 حجم : 12.24 میلیون دفعات : 1,143
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 17,110 درصد تغییر : 5.88 حجم : 5.26 میلیون دفعات : 647
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 16,160 درصد تغییر : 6.32 حجم : 6.95 میلیون دفعات : 1,019
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ارفعح آخرین : 247.00 12,107 حجم : - ارزش بازار : 36.321 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/24
نماد : میدکوح آخرین : 370.00 43,610 حجم : 898,542 ارزش بازار : 641.876 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/7
نماد : فنفتح آخرین : 5,620 9,380 حجم : 369,407 ارزش بازار : 14.66 هزار میلیارد تاریخ : 1400/08/18
نماد : فسازانح آخرین : 175.00 2,050 حجم : - ارزش بازار : 2.735 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها