کویر تایر (حق تقدم)

پکویرح | حق تقدم - بورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,550 3.81
قیمت پایانی: 4,490 5.07

آخرین معامله

1402/02/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,200 پایانی 4,490 240.00
بیشترین 4,680 کمترین 4,200
حجم 6.534 میلیون دفعات 442
حد قیمت 3,870 - 5,110 ارزش 29.34 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/02/18
حقیقی حقوقی
46 تعداد خریدار 2
3.312 میلیون حجم خرید 3.222 میلیون
266 تعداد فروشنده 1
5.743 میلیون حجم فروش 790,895
2.431 میلیون تغییر مالکیت 2.431 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/02/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/09/30
تحقق سود 154 دوره 3 ماهه
سود TTM 334
P/E TTM 18.593

DPS

آخرین مجمع 1401/09/30
سود واقعی 370 P/E مجمع 16.78
سود نقدی 540
درصد توزیع 145.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 638
6 ماهه % رتبه 592
9 ماهه % رتبه 520
1 ساله % رتبه 468
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
40.613 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 28.14

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها