پالایش نفت تبریز (حق تقدم)

شبریزح | حق تقدم - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,100 5.96
قیمت پایانی: 14,250 0.00

آخرین معامله

1401/12/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,240 پایانی 14,250 0.00
بیشترین 16,240 کمترین 14,960
حجم 27.055 میلیون دفعات 288
حد قیمت 12,260 - 16,240 ارزش 385.53 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/12/27
حقیقی حقوقی
10 تعداد خریدار 1
254,580 حجم خرید 26.8 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 27.055 میلیون
254,580 تغییر مالکیت 254,580

عرضه و تقاضا

1401/12/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200,000 خرید14,250 فروش14,250 تعداد21,575,374 دستور108
دستور1 تعداد1,500 خرید14,190 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد2,400 خرید14,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد860 خرید13,950 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد2,000 خرید13,510 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 2,020 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,879
P/E TTM 5.305

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 6,680 P/E مجمع 2.29
سود نقدی 5,850
درصد توزیع 87.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 61
6 ماهه % رتبه 59
9 ماهه % رتبه 60
1 ساله % رتبه 55
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
458.1 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 29.04

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها