صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم)

خریختح | حق تقدم - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,090 7.23
قیمت پایانی: 1,949 0.00

آخرین معامله

1401/03/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,530 پایانی 1,949 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 1,773 - 2,165 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/03/11
حقیقی حقوقی
16 تعداد خریدار -
8.33 میلیون حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 8.33 میلیون
8.33 میلیون تغییر مالکیت 8.33 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/03/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد8,678 خرید2,165 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد9,974 خرید2,003 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور7 تعداد487,874 خرید2,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد3,000 خرید1,915 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید1,913 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 330 دوره 12 ماهه
سود TTM 330
P/E TTM 10.055

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 106 P/E مجمع 31.3
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 305
6 ماهه % رتبه 565
9 ماهه % رتبه 487
1 ساله % رتبه 457
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.734 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 58.63

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تشتادح آخرین : 166.00 10,600 حجم : 161,423 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/01
نماد : ختراکح آخرین : 10.00 4,090 حجم : 12.731 میلیون ارزش بازار : 38.676 هزار میلیارد تاریخ : 1402/04/14
نماد : ختورح آخرین : - 23,230 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
نماد : خمهرح آخرین : 4.00 620 حجم : 521.929 میلیون ارزش بازار : 12.129 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/10
نماد : خاهنح آخرین : 178.00 2,900 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/03
نماد : خعمراح آخرین : 310.00 3,000 حجم : 104.43 میلیون ارزش بازار : 7.045 هزار میلیارد تاریخ : 1401/11/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها