سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم)

ثشرقح | حق تقدم - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,460 0.68
قیمت پایانی: 4,510 1.81

آخرین معامله

1399/10/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,870 پایانی 4,510 80.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 3,990 - 4,870 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/2
حقیقی حقوقی
93 تعداد خریدار -
1.434 میلیون حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 1.434 میلیون
1.434 میلیون تغییر مالکیت 1.434 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/2
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد9,000 خرید4,660 فروش4,670 تعداد566,053 دستور3
دستور2 تعداد4,400 خرید4,650 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد16,500 خرید4,560 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,150 خرید4,550 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد75,000 خرید4,520 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/06/31
تحقق سود 105 دوره 12 ماهه
سود TTM 105
P/E TTM 62.19

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 57 P/E مجمع 114.56
سود نقدی 4
درصد توزیع 7.02 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 234
6 ماهه % رتبه 348
9 ماهه % رتبه 316
1 ساله % رتبه 312
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
902 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 45.69

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 1.81 حجم : 8.72 میلیون دفعات : 333
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 4,430 درصد تغییر : 5.98 حجم : 7.65 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 4,180 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.12 میلیون دفعات : 318
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 4,180 درصد تغییر : 5.64 حجم : 18.05 میلیون دفعات : 450
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 4,430 درصد تغییر : 9.96 حجم : 128,438 دفعات : 33
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 4,920 درصد تغییر : 10.06 حجم : 13,815 دفعات : 7
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 5,470 درصد تغییر : 8.83 حجم : 78,765 دفعات : 24
تاریخ : 1399/09/23 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 271,346 دفعات : 32
تاریخ : 1399/09/19 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 10.09 حجم : 1.81 میلیون دفعات : 278
تاریخ : 1399/09/18 پایانی : 5,450 درصد تغییر : 10.10 حجم : 3 میلیون دفعات : 298
تاریخ : 1399/09/17 پایانی : 4,950 درصد تغییر : 10.00 حجم : 3.17 میلیون دفعات : 272
تاریخ : 1399/09/16 پایانی : 4,500 درصد تغییر : 11.94 حجم : 4 میلیون دفعات : 281
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 4,020 درصد تغییر : 1.52 حجم : 22.379 میلیون دفعات : 2,328
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 3,960 درصد تغییر : 5.26 حجم : 11.119 میلیون دفعات : 1,300
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 4,180 درصد تغییر : 1.70 حجم : 13.911 میلیون دفعات : 1,226
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ثترانح آخرین : 86.00 1,811 حجم : - ارزش بازار : 692.64 میلیارد تاریخ : 1400/04/15
نماد : ثاختح آخرین : - 3,550 حجم : 54 میلیون ارزش بازار : 10.65 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/4
نماد : ثپردیسح آخرین : 55.00 9,542 حجم : 3.68 میلیون ارزش بازار : 2.399 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها