فجر انرژی خلیج فارس (حق تقدم)

بفجرح | حق تقدم - بورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید و انتقال و توزیع )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید و انتقال و توزیع

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,700 4.24
قیمت پایانی: 10,130 0.00

آخرین معامله

1401/01/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,160 پایانی 10,130 0.00
بیشترین 7,510 کمترین 7,010
حجم 5.05 میلیون دفعات 479
حد قیمت 9,120 - 11,140 ارزش 36.1 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/01/29
حقیقی حقوقی
17 تعداد خریدار -
2.201 میلیون حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 2.201 میلیون
2.201 میلیون تغییر مالکیت 2.201 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/01/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد536 خرید11,140 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,000 خرید9,720 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید9,710 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد6,655 خرید9,700 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید9,650 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 374 دوره 9 ماهه
سود TTM 460
P/E TTM 25.997

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 2,098 P/E مجمع 5.7
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 95.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 170
6 ماهه % رتبه 482
9 ماهه % رتبه 355
1 ساله % رتبه 273
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
226.395 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 19.92

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها