فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم)

افقح | حق تقدم - بورس
خرده فروشی ( خرده فروشی انواع مواد غذایی )
گروه:

خرده فروشی

زیر گروه:

خرده فروشی انواع مواد غذایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 81,000 0.02
قیمت پایانی: 81,140 0.15

آخرین معامله

1399/10/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 83,000 پایانی 81,140 120.00
بیشترین 83,000 کمترین 81,000
حجم 11.15 میلیون دفعات 518
حد قیمت 72,900 - 89,100 ارزش 904.4 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/22
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار -
13,987 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 13,987
13,987 تغییر مالکیت 13,987

عرضه و تقاضا

1399/10/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد70 خرید81,200 فروش82,300 تعداد486,013 دستور5
دستور20 تعداد1,421,047 خرید81,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد300 خرید76,020 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد300 خرید73,520 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد180 خرید73,500 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 3,267 دوره 6 ماهه
سود TTM 4,441
P/E TTM 19.031

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 5,154 P/E مجمع 16.4
سود نقدی 5,000
درصد توزیع 97.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 103
6 ماهه % رتبه 117
9 ماهه % رتبه 188
1 ساله % رتبه 166
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
162.28 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15.47

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 81,140 درصد تغییر : 0.15 حجم : 11.15 میلیون دفعات : 518
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 81,020 درصد تغییر : 3.69 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 84,120 درصد تغییر : 1.92 حجم : 49,904 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 85,770 درصد تغییر : 4.29 حجم : 144,306 دفعات : 82
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 82,240 درصد تغییر : 33.79 حجم : 5.61 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 61,470 درصد تغییر : 3.62 حجم : 9.076 میلیون دفعات : 2,773
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 63,780 درصد تغییر : 1.97 حجم : 3.464 میلیون دفعات : 2,083
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 65,060 درصد تغییر : 3.47 حجم : 2.67 میلیون دفعات : 1,718
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 67,400 درصد تغییر : 3.05 حجم : 2.685 میلیون دفعات : 2,009
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 69,520 درصد تغییر : 3.97 حجم : 7.417 میلیون دفعات : 4,147
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 66,863 درصد تغییر : 13.33 حجم : 1.146 میلیون دفعات : 196
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 59,001 درصد تغییر : 4.12 حجم : 15,091 دفعات : 29
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 61,537 درصد تغییر : 3.59 حجم : 3.249 میلیون دفعات : 1,634
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 63,830 درصد تغییر : 8.56 حجم : 4.774 میلیون دفعات : 2,372
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 58,797 درصد تغییر : 9.59 حجم : 2.254 میلیون دفعات : 1,287
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها