دنا آفرین فدک

گدنا | سهام - فرابورس
هتل و رستوران ( فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها )
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,030 6.99
قیمت پایانی: 8,950 6.04

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,980 پایانی 8,950 510.00
بیشترین 9,030 کمترین 8,660
حجم 52.585 میلیون دفعات 8,348
حد قیمت 7,850 - 9,030 ارزش 470.38 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
2,024 تعداد خریدار 1
52.572 میلیون حجم خرید 12,934
4,588 تعداد فروشنده 3
51.096 میلیون حجم فروش 1.489 میلیون
1.476 میلیون تغییر مالکیت 1.476 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور648 تعداد7,709,881 خرید9,030 فروش9,030 تعداد1,942 دستور18
دستور16 تعداد83,818 خرید9,020 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور9 تعداد104,284 خرید9,010 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور18 تعداد114,222 خرید9,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور7 تعداد37,434 خرید8,990 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 283 دوره 9 ماهه
سود TTM 302
P/E TTM 29.655

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 505 P/E مجمع 17.72
سود نقدی 51
درصد توزیع 10.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 53.14 % رتبه 19
6 ماهه 71.98 % رتبه 24
9 ماهه 149.19 % رتبه 34
1 ساله 149 % رتبه 51
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.425 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.22

P/B

% 73.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 8,950 درصد تغییر : 6.04 حجم : 52.585 میلیون دفعات : 8,348
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 8,440 درصد تغییر : 4.46 حجم : 88.532 میلیون دفعات : 12,306
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 8,080 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.115 میلیون دفعات : 9,454
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 8,080 درصد تغییر : 2.67 حجم : 8.271 میلیون دفعات : 1,021
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 7,870 درصد تغییر : 4.61 حجم : 90.757 میلیون دفعات : 11,791
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 8,250 درصد تغییر : 0.61 حجم : 90.757 میلیون دفعات : 11,791
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 8,200 درصد تغییر : 2.63 حجم : 63.98 میلیون دفعات : 8,951
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 7,990 درصد تغییر : 1.53 حجم : 62.765 میلیون دفعات : 8,881
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 7,870 درصد تغییر : 1.68 حجم : 90.757 میلیون دفعات : 11,791
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 7,740 درصد تغییر : 6.03 حجم : 83.065 میلیون دفعات : 12,728
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 7,300 درصد تغییر : 0.82 حجم : 34.682 میلیون دفعات : 7,693
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 7,360 درصد تغییر : 5.16 حجم : 34.041 میلیون دفعات : 6,012
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 7,760 درصد تغییر : 0.39 حجم : 40.515 میلیون دفعات : 6,915
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 7,730 درصد تغییر : 3.07 حجم : 6.421 میلیون دفعات : 609
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 7,500 درصد تغییر : 1.32 حجم : 46.451 میلیون دفعات : 7,048
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها