زغال سنگ پروده طبس

کزغال | سهام - فرابورس
استخراج زغال سنگ ( استخراج و انبار زغال سنگ سخت )
گروه:

استخراج زغال سنگ

زیر گروه:

استخراج و انبار زغال سنگ سخت

وضعیت:

مجاز-محفوظ

آخرین قیمت: 28,947 2.00
قیمت پایانی: 28,949 1.99

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,947 پایانی 28,949 588.00
بیشترین 29,145 کمترین 28,947
حجم 8.03 میلیون دفعات 35,203
حد قیمت 29,363 - 31,759 ارزش 232.43 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
2,007 تعداد خریدار 8
21.849 میلیون حجم خرید 3.914 میلیون
147,934 تعداد فروشنده 68
25.572 میلیون حجم فروش 191,546
3.723 میلیون تغییر مالکیت 3.723 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد35,484 خرید29,612 فروش29,650 تعداد60 دستور1
دستور1 تعداد35,484 خرید29,612 فروش29,690 تعداد860 دستور2
دستور1 تعداد600 خرید29,559 فروش29,610 تعداد235 دستور4
دستور1 تعداد341 خرید29,558 فروش29,612 تعداد40 دستور1
دستور2 تعداد16,045 خرید29,557 فروش29,690 تعداد60 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,367 دوره 9 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 4,059 P/E مجمع 7.28
سود نقدی 4,300
درصد توزیع 105.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 44.24 % رتبه 576
6 ماهه 44.24 % رتبه 618
9 ماهه 44.24 % رتبه 614
1 ساله 44.24 % رتبه 616
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
57.898 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.3

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 28,949 درصد تغییر : 1.99 حجم : 8.03 میلیون دفعات : 35,203
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 29,537 درصد تغییر : 1.42 حجم : 10.61 میلیون دفعات : 12,710
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 29,962 درصد تغییر : 2.00 حجم : 19.74 میلیون دفعات : 53,521
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 30,573 درصد تغییر : 2.00 حجم : 2.77 میلیون دفعات : 688
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 31,196 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.94 میلیون دفعات : 164,121
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 31,196 درصد تغییر : 6.00 حجم : 11.94 میلیون دفعات : 164,121
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 29,431 درصد تغییر : 6.00 حجم : 5.43 میلیون دفعات : 54,114
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 27,766 درصد تغییر : 6.00 حجم : 3.98 میلیون دفعات : 29,427
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 26,195 درصد تغییر : 6.00 حجم : 2.39 میلیون دفعات : 23,693
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 24,713 درصد تغییر : 6.00 حجم : 2.38 میلیون دفعات : 24,710
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 23,315 درصد تغییر : 4.35 حجم : 2.13 میلیون دفعات : 16,087
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 22,343 درصد تغییر : 3.60 حجم : 1.76 میلیون دفعات : 14,178
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 21,567 درصد تغییر : 3.68 حجم : 1.8 میلیون دفعات : 13,844
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 20,801 درصد تغییر : 1.58 حجم : 772,629 دفعات : 15,149
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 20,477 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200 میلیون دفعات : 3.726 میلیون
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کطبس آخرین : 1,670 81,840 حجم : 53,307 ارزش بازار : 15.422 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کشرق آخرین : 1,922 94,188 حجم : 33,226 ارزش بازار : 8.063 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کپرور آخرین : 815.00 39,978 حجم : 247,406 ارزش بازار : 21.939 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها