زغال سنگ پروده طبس

کزغال | سهام - فرابورس
استخراج زغال سنگ ( استخراج و انبار زغال سنگ سخت )
گروه:

استخراج زغال سنگ

زیر گروه:

استخراج و انبار زغال سنگ سخت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,509 6.00
قیمت پایانی: 32,329 5.41

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,770 پایانی 32,329 1,660.00
بیشترین 32,509 کمترین 31,310
حجم 30 میلیون دفعات 38,271
حد قیمت 29,749 - 32,509 ارزش 970.02 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
2,450 تعداد خریدار 9
26.96 میلیون حجم خرید 3.045 میلیون
33,625 تعداد فروشنده 26
28.131 میلیون حجم فروش 1.873 میلیون
1.171 میلیون تغییر مالکیت 1.171 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور45 تعداد1,524,192 خرید32,509 فروش32,509 تعداد60 دستور1
دستور1 تعداد919 خرید32,508 فروش32,550 تعداد40 دستور1
دستور2 تعداد310 خرید32,507 فروش32,800 تعداد40 دستور1
دستور1 تعداد1,597 خرید32,500 فروش32,830 تعداد1,846 دستور32
دستور1 تعداد518 خرید32,491 فروش32,880 تعداد60 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,367 دوره 9 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 4,059 P/E مجمع 7.96
سود نقدی 4,300
درصد توزیع 105.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.26 % رتبه 19
6 ماهه 49.77 % رتبه 56
9 ماهه 49.77 % رتبه 483
1 ساله 49.77 % رتبه 568
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
64.658 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.26

P/B

% 19.23

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 32,329 درصد تغییر : 5.41 حجم : 30 میلیون دفعات : 38,271
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 30,669 درصد تغییر : 1.94 حجم : 43.11 میلیون دفعات : 35,903
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 31,276 درصد تغییر : 0.25 حجم : 130,807 دفعات : 22
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 31,354 درصد تغییر : 0.59 حجم : 311,904 دفعات : 34
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 31,541 درصد تغییر : 0.40 حجم : 208,691 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 31,667 درصد تغییر : 0.42 حجم : 215,637 دفعات : 43
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 31,799 درصد تغییر : 0.59 حجم : 2,974 دفعات : 10
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 31,987 درصد تغییر : 0.02 حجم : 7,464 دفعات : 14
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 31,992 درصد تغییر : 0.02 حجم : 11,826 دفعات : 43
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 31,999 درصد تغییر : 6.81 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 183
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 34,339 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 164
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 34,339 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,946 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 34,339 درصد تغییر : 0.00 حجم : 255,784 دفعات : 22
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 34,339 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,184 دفعات : 21
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 34,339 درصد تغییر : 0.00 حجم : 210,335 دفعات : 25
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کطبس آخرین : 2,450 79,220 حجم : 268 ارزش بازار : 15.109 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کشرق آخرین : 2,760 89,248 حجم : 60 ارزش بازار : 7.729 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کپرور آخرین : 1,093 35,343 حجم : 2,546 ارزش بازار : 19.674 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها