کارگزاران بورس اوراق بهادار

کبورس | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( اداره بازارهای مالی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

اداره بازارهای مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,020 4.88
قیمت پایانی: 7,380 0.00

آخرین معامله

1400/11/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,020 پایانی 7,380 0.00
بیشترین 7,020 کمترین 7,020
حجم 2,000 دفعات 1
حد قیمت 7,020 - 7,740 ارزش 14 میلیون
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/11/19
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 2,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 2,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/11/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/05/27
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/03 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/04/29 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/04/28 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/04/27 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/04/26 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/04/25 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/04/23 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/04/22 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/04/21 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/04/20 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
تاریخ : 1401/04/15 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : بورس آخرین : 11.00 5,063 حجم : 35.62 میلیون ارزش بازار : 121.94 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : نبورس آخرین : 3,660 35,240 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/04/23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها