لاستیک یزد

پیزد | سهام - فرابورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 64,760 4.95
قیمت پایانی: 65,205 4.29

آخرین معامله

12:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 65,301 پایانی 65,205 2,926.00
بیشترین 67,545 کمترین 64,725
حجم 270,938 دفعات 1,815
حد قیمت 63,606 - 70,300 ارزش 17.67 میلیارد
حجم مبنا 513,132 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:25
حقیقی حقوقی
217 تعداد خریدار 3
255,275 حجم خرید 70,100
1,819 تعداد فروشنده 2
312,862 حجم فروش 12,513
57,587 تغییر مالکیت 57,587

عرضه و تقاضا

12:25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد200 خرید64,500 فروش64,500 تعداد28 دستور2
دستور1 تعداد104 خرید64,491 فروش64,800 تعداد906 دستور1
دستور4 تعداد784 خرید64,490 فروش65,060 تعداد27 دستور2
دستور1 تعداد176 خرید64,310 فروش65,250 تعداد13 دستور1
دستور1 تعداد89 خرید64,300 فروش65,254 تعداد52 دستور4

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1,410 دوره 3 ماهه
سود TTM 7,170
P/E TTM 9.172

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 6,339 P/E مجمع 10.37
سود نقدی 4,500
درصد توزیع 70.99 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.15 % رتبه 251
6 ماهه 8.28 % رتبه 144
9 ماهه 12.9 % رتبه 99
1 ساله 35.79 % رتبه 78
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
33.254 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.17

P/B

% 12.88

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 68,131 درصد تغییر : 3.60 حجم : 524,118 دفعات : 3,265
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 65,761 درصد تغییر : 1.78 حجم : 325,375 دفعات : 2,227
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 66,953 درصد تغییر : 2.58 حجم : 399,740 دفعات : 2,745
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 68,729 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 8,860
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 68,729 درصد تغییر : 1.05 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 8,860
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 69,458 درصد تغییر : 1.74 حجم : 661,460 دفعات : 7,190
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 68,272 درصد تغییر : 2.57 حجم : 264,391 دفعات : 3,474
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 70,074 درصد تغییر : 4.73 حجم : 502,051 دفعات : 1,673
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 73,550 درصد تغییر : 0.59 حجم : 416,927 دفعات : 3,476
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 73,984 درصد تغییر : 0.92 حجم : 985,628 دفعات : 14,285
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 74,669 درصد تغییر : 0.41 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 8,904
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 74,976 درصد تغییر : 0.89 حجم : 945,900 دفعات : 8,131
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 74,318 درصد تغییر : 2.75 حجم : 88,086 دفعات : 886
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 72,330 درصد تغییر : 1.33 حجم : 657,246 دفعات : 3,959
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 71,380 درصد تغییر : 3.92 حجم : 774,591 دفعات : 3,450
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : پکویر آخرین : 690.00 13,420 حجم : 1.65 میلیون ارزش بازار : 29.474 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : پکرمان آخرین : 810.00 24,670 حجم : 1.25 میلیون ارزش بازار : 61.419 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : پتایر آخرین : 114.00 2,599 حجم : 39.01 میلیون ارزش بازار : 25.764 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : پاسا آخرین : 1,000 19,030 حجم : 3.16 میلیون ارزش بازار : 17.172 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : پارتا آخرین : 34,394 27,400 حجم : 98,512 ارزش بازار : 74.276 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها