لاستیک سهند

پسهند | سهام - بورس
لاستیک و پلاستیک ( سایر محصولات لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

سایر محصولات لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 43,350 1.99
قیمت پایانی: 44,230 0.00

آخرین معامله

09:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 43,350 پایانی 44,230 0.00
بیشترین 43,350 کمترین 43,350
حجم 229 دفعات 1
حد قیمت 43,350 - 46,880 ارزش 9.9 میلیون
حجم مبنا 1.108 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:25
حقیقی حقوقی
11 تعداد خریدار 1
5,017 حجم خرید 200
1 تعداد فروشنده -
5,217 حجم فروش -
200.00 تغییر مالکیت 200.00

عرضه و تقاضا

09:25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور36 تعداد540,000 خرید39,370 فروش43,350 تعداد265,931 دستور91
دستور1 تعداد10,000 خرید38,690 فروش43,360 تعداد2,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش43,390 تعداد5,324 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش44,000 تعداد10,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش45,000 تعداد12,158 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,857 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,439
P/E TTM 18.134

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,553 P/E مجمع 28.48
سود نقدی 1,250
درصد توزیع 80.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.29 % رتبه 360
6 ماهه 27.57 % رتبه 309
9 ماهه 5.55 % رتبه 285
1 ساله 89.64 % رتبه 338
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.481 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.44

P/B

% 27.2

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 44,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,217 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 44,230 درصد تغییر : 0.02 حجم : 13,074 دفعات : 25
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 44,240 درصد تغییر : 0.07 حجم : 37,292 دفعات : 23
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 44,270 درصد تغییر : 0.02 حجم : 8,178 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 44,280 درصد تغییر : 0.63 حجم : 1.74 میلیون دفعات : 1,229
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 44,560 درصد تغییر : 0.18 حجم : 102,923 دفعات : 58
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 44,640 درصد تغییر : 0.07 حجم : 38,839 دفعات : 13
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 44,670 درصد تغییر : 0.38 حجم : 208,815 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 44,840 درصد تغییر : 0.47 حجم : 261,207 دفعات : 27
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 45,050 درصد تغییر : 0.73 حجم : 408,013 دفعات : 173
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 45,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 889,594 دفعات : 328
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 45,380 درصد تغییر : 1.54 حجم : 889,594 دفعات : 328
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 46,090 درصد تغییر : 0.92 حجم : 597,649 دفعات : 359
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 46,520 درصد تغییر : 1.69 حجم : 1.38 میلیون دفعات : 674
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 47,320 درصد تغییر : 3.36 حجم : 1.4 میلیون دفعات : 962
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها