گسترش نفت و گاز پارسیان

پارسان | سهام - بورس
شیمیایی ( کود و ترکیبات نیتروژن )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,520 3.60
قیمت پایانی: 37,850 2.75

آخرین معامله

12:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,500 پایانی 37,850 1,070.00
بیشترین 38,560 کمترین 37,520
حجم 3.08 میلیون دفعات 890
حد قیمت 36,170 - 41,610 ارزش 116.59 میلیارد
حجم مبنا 3.079 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:00
حقیقی حقوقی
178 تعداد خریدار 5
734,751 حجم خرید 2.241 میلیون
148 تعداد فروشنده 2
1.22 میلیون حجم فروش 1.755 میلیون
485,372 تغییر مالکیت 485,372

عرضه و تقاضا

12:00
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد2,715 خرید37,540 فروش37,770 تعداد2,875 دستور1
دستور3 تعداد15,180 خرید37,510 فروش37,800 تعداد2,000 دستور1
دستور11 تعداد106,286 خرید37,500 فروش37,890 تعداد900 دستور1
دستور8 تعداد126,930 خرید37,490 فروش37,920 تعداد350 دستور1
دستور8 تعداد126,460 خرید37,460 فروش37,940 تعداد2,183 دستور2

EPS

سال مالی 1402/06/31
تحقق سود 4,460 دوره 6 ماهه
سود TTM 7,024
P/E TTM 5.396

DPS

آخرین مجمع 1401/06/31
سود واقعی 5,624 P/E مجمع 6.74
سود نقدی 5,100
درصد توزیع 90.68 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.21 % رتبه 52
6 ماهه 4.26 % رتبه 73
9 ماهه 10.86 % رتبه 65
1 ساله 43.2 % رتبه 59
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1534.95 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.42

P/B

% 13.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 38,920 درصد تغییر : 24.31 حجم : 954,767 دفعات : 416
تاریخ : 1402/04/15 پایانی : 31,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.394 میلیون دفعات : 955
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 31,310 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.551 میلیون دفعات : 671
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 31,260 درصد تغییر : 2.01 حجم : 6.041 میلیون دفعات : 1,701
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 31,900 درصد تغییر : 2.70 حجم : 5.344 میلیون دفعات : 1,388
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 31,060 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.351 میلیون دفعات : 1,832
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 31,060 درصد تغییر : 0.03 حجم : 7.993 میلیون دفعات : 1,411
تاریخ : 1402/04/08 پایانی : 31,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.29 میلیون دفعات : 2,666
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 31,050 درصد تغییر : 6.59 حجم : 27.29 میلیون دفعات : 2,666
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 33,240 درصد تغییر : 6.47 حجم : 24.999 میلیون دفعات : 2,574
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 35,540 درصد تغییر : 0.25 حجم : 1.822 میلیون دفعات : 368
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 35,450 درصد تغییر : 1.46 حجم : 1.513 میلیون دفعات : 466
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 34,940 درصد تغییر : 0.14 حجم : 1.113 میلیون دفعات : 376
تاریخ : 1402/04/01 پایانی : 34,890 درصد تغییر : 0.00 حجم : 640,831 دفعات : 561
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 34,890 درصد تغییر : 0.09 حجم : 640,831 دفعات : 561
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شیراز آخرین : 790.00 24,220 حجم : 1.325 میلیون ارزش بازار : 378.675 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : شاروم آخرین : 400.00 37,350 حجم : 990,583 ارزش بازار : 25.97 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : خراسان آخرین : 2,950 151,680 حجم : 47,261 ارزش بازار : 276.398 هزار میلیارد تاریخ : 11:59
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها