سر. ملی

ونیکی | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,630 2.64
قیمت پایانی: 6,680 1.91

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,740 پایانی 6,680 130.00
بیشترین 6,870 کمترین 6,590
حجم 7.337 میلیون دفعات 1,039
حد قیمت 6,340 - 7,280 ارزش 48.87 میلیارد
حجم مبنا 14 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
309 تعداد خریدار 8
5.637 میلیون حجم خرید 1.667 میلیون
295 تعداد فروشنده 2
6.778 میلیون حجم فروش 525,418
1.142 میلیون تغییر مالکیت 1.142 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید6,620 فروش6,630 تعداد542 دستور1
دستور10 تعداد67,913 خرید6,610 فروش6,650 تعداد1,794 دستور1
دستور19 تعداد217,795 خرید6,600 فروش6,660 تعداد34,214 دستور2
دستور5 تعداد54,762 خرید6,590 فروش6,670 تعداد28,298 دستور2
دستور23 تعداد131,227 خرید6,580 فروش6,680 تعداد138,561 دستور5

EPS

سال مالی 1402/09/30
تحقق سود 788 دوره 6 ماهه
سود TTM 705
P/E TTM 9.553

DPS

آخرین مجمع 1401/09/30
سود واقعی 1,733 P/E مجمع 3.88
سود نقدی 1,200
درصد توزیع 69.24 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.12 % رتبه 271
6 ماهه 4.16 % رتبه 407
9 ماهه 28.78 % رتبه 353
1 ساله 83.09 % رتبه 341
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
235.55 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.6

P/B

% 16.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 6,730 درصد تغییر : 1.18 حجم : 7.337 میلیون دفعات : 1,039
تاریخ : 1402/04/15 پایانی : 6,810 درصد تغییر : 15.19 حجم : 25.511 میلیون دفعات : 2,447
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 8,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.815 میلیون دفعات : 438
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 8,030 درصد تغییر : 1.52 حجم : 7.35 میلیون دفعات : 1,061
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 7,910 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.26 میلیون دفعات : 299
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 7,910 درصد تغییر : 0.13 حجم : 3.245 میلیون دفعات : 478
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 7,920 درصد تغییر : 0.13 حجم : 739,283 دفعات : 225
تاریخ : 1402/04/08 پایانی : 7,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 509,762 دفعات : 179
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 7,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 509,762 دفعات : 179
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 7,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.283 میلیون دفعات : 298
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 7,930 درصد تغییر : 0.13 حجم : 2.907 میلیون دفعات : 308
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 7,920 درصد تغییر : 0.25 حجم : 2.261 میلیون دفعات : 393
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 7,940 درصد تغییر : 0.13 حجم : 520,971 دفعات : 244
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 7,950 درصد تغییر : 0.13 حجم : 3.118 میلیون دفعات : 392
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 7,960 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.563 میلیون دفعات : 223
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 110.00 7,560 حجم : 2.138 میلیون ارزش بازار : 229.5 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وملت آخرین : 41.00 3,900 حجم : 1.3 میلیون ارزش بازار : 3.913 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وگستر آخرین : 1,250 19,600 حجم : 4.648 میلیون ارزش بازار : 15.88 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وکادو آخرین : 230.00 7,660 حجم : 3.809 میلیون ارزش بازار : 30.895 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وصنعت آخرین : 3.00 2,069 حجم : 2.781 میلیون ارزش بازار : 37.422 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وصنا آخرین : 13.00 2,319 حجم : 4.187 میلیون ارزش بازار : 18.9 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها