سر. غدیر

وغدیر | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,100 4.34
قیمت پایانی: 10,120 4.55

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,110 پایانی 10,120 440.00
بیشترین 10,260 کمترین 9,700
حجم 22.47 میلیون دفعات 3,160
حد قیمت 9,280 - 10,130 ارزش 227.3 میلیارد
حجم مبنا 9.82 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
694 تعداد خریدار 13
19.116 میلیون حجم خرید 17.153 میلیون
1,128 تعداد فروشنده 4
22.211 میلیون حجم فروش 14.058 میلیون
3.095 میلیون تغییر مالکیت 3.095 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد178,059 خرید9,280 فروش9,290 تعداد368,522 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,290 تعداد368,522 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,300 تعداد134,688 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,310 تعداد23,587 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,320 تعداد7,160 دستور4

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 42 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,040
P/E TTM 8.942

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,023 P/E مجمع 9.09
سود نقدی 800
درصد توزیع 78.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.73 % رتبه 25
6 ماهه 0.86 % رتبه 26
9 ماهه 56.1 % رتبه 23
1 ساله 0.09 % رتبه 17
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
728.64 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.56

P/B

% 26.04

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 9,680 درصد تغییر : 4.09 حجم : 35.5 میلیون دفعات : 4,056
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 9,300 درصد تغییر : 2.72 حجم : 36.27 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 9,560 درصد تغییر : 1.65 حجم : 15.32 میلیون دفعات : 2,261
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 9,720 درصد تغییر : 2.32 حجم : 14.41 میلیون دفعات : 2,673
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 9,500 درصد تغییر : 2.76 حجم : 27.34 میلیون دفعات : 2,434
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 9,770 درصد تغییر : 2.88 حجم : 20.03 میلیون دفعات : 1,909
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 10,060 درصد تغییر : 2.14 حجم : 13.81 میلیون دفعات : 2,173
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 10,280 درصد تغییر : 4.28 حجم : 10.95 میلیون دفعات : 2,231
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 10,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.37 میلیون دفعات : 3,321
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 10,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.05 میلیون دفعات : 2,970
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 10,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 33.66 میلیون دفعات : 2,835
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 10,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21.37 میلیون دفعات : 2,550
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 10,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.76 میلیون دفعات : 2,299
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 10,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.93 میلیون دفعات : 4,283
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 10,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.01 میلیون دفعات : 465
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وصندوق آخرین : 140.00 14,050 حجم : 4.59 میلیون ارزش بازار : 375.84 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : وبانک آخرین : 150.00 7,540 حجم : 1.89 میلیون ارزش بازار : 202.195 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وامید آخرین : 370.00 12,060 حجم : 179,358 ارزش بازار : 1204.488 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شستا آخرین : 430.00 11,100 حجم : 52.96 میلیون ارزش بازار : 1573.36 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها