بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,922 5.99
قیمت پایانی: 4,853 4.50

اطلاعیه ها

از تاریخ:
تا تاریخ:

پیام های ناظر

تعلیق نماد معاملاتی (وبملت1)

22 اردیبهشت 1400 - 00:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت بانک ملت (وبملت1) حداکثر تا تاریخ 1400/03/03 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

تعلیق نماد معاملاتی (وبملت1)

21 اردیبهشت 1400 - 09:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت بانک ملت (وبملت1) حداکثر تا تاریخ 1400/03/03 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (وبملت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

19 اردیبهشت 1400 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بانک ملت (وبملت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

ادامه توقف نماد (وبملت1) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت

19 اردیبهشت 1400 - 00:30
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir توقف نماد معاملاتی شرکت بانک ملت (وبملت1)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای 2 روز کاری ادامه می یابد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

ادامه توقف نماد (وبملت1) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت

18 اردیبهشت 1400 - 15:00
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir توقف نماد معاملاتی شرکت بانک ملت (وبملت1)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای 2 روز کاری ادامه می یابد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (وبملت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

18 اردیبهشت 1400 - 09:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بانک ملت (وبملت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه