بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,922 5.99
قیمت پایانی: 4,853 4.50

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 4,663.98
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 4,392.85
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 4,217.74
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 4,200.72
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 4,093.87
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 4,356.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 8,090.81

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 4,619.4
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 4,279.7
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 4,115.35
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 4,140.56
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 4,000.54
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 4,261.47
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 8,702.27

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 3,235.33 1,617.66 4,853 4,660 -
حمایت 2 (S2) 1,617.66 1,617.66 4,853 2,330 -
حمایت 1 (S1) 3,235.33 1,617.66 4,853 4,660 2,426.5
نقطه پیوت (PP) 1,617.66 1,617.66 1,617.66 2,330 1,213.25
مقاومت 1 (R1) 3,235.33 1,617.66 4,853 4,660 2,426.5
مقاومت 2 (R2) 1,617.66 1,617.66 4,853 2,330 -
مقاومت 3 (R3) 3,235.33 1,617.66 4,853 4,660 -