آرین توسکا

وآتوس | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه ها )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه ها

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,933 11.82
قیمت پایانی: 2,192 0.00

آخرین معامله

1403/04/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,924 پایانی 2,192 0.00
بیشترین 1,996 کمترین 1,924
حجم 38.423 میلیون دفعات 564
حد قیمت 2,155 - 2,287 ارزش 84.21 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/04/27
حقیقی حقوقی
108 تعداد خریدار -
38.301 میلیون حجم خرید -
28 تعداد فروشنده 3
2.686 میلیون حجم فروش 35.615 میلیون
35.615 میلیون تغییر مالکیت 35.615 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/04/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,000 خرید2,280 فروش2,281 تعداد205,000 دستور2
دستور3 تعداد75,637 خرید2,260 فروش2,282 تعداد56,883 دستور2
دستور1 تعداد19,511 خرید2,253 فروش2,283 تعداد288,504 دستور3
دستور11 تعداد2,110,008 خرید2,250 فروش2,284 تعداد242,961 دستور3
دستور1 تعداد12,697 خرید2,248 فروش2,285 تعداد1,045,000 دستور6

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 5 دوره 9 ماهه
سود TTM 4
P/E TTM 548.207

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی -869 P/E مجمع -2.52
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 71.56 % رتبه 604
6 ماهه 69.53 % رتبه 667
9 ماهه 53.37 % رتبه 704
1 ساله 4.03 % رتبه 696
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.944 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/10 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/09 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/06 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1403/04/04 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.423 میلیون دفعات : 564
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وثوق آخرین : 8,030 14,570 حجم : 1.839 میلیون ارزش بازار : 7.232 هزار میلیارد تاریخ : 10:17
نماد : وسبحان آخرین : 20.00 2,020 حجم : 1.388 میلیون ارزش بازار : 20.48 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : سرچشمه آخرین : 74.00 4,089 حجم : 1.916 میلیون ارزش بازار : 58.599 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/24
نماد : ومشان آخرین : 242,665 4,135 حجم : 350,592 ارزش بازار : 4.936 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ویسا آخرین : 9,380 5,710 حجم : 262,844 ارزش بازار : 17.203 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها