نهادهای مالی بورس کالای ایران

نکالا | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 45,390 0.00
قیمت پایانی: 45,390 0.00

آخرین معامله

1400/06/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 45,390 پایانی 45,390 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 40,280 - 44,520 ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/06/23
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 25
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 25
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/06/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/11/11
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/11/11
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/11/11 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/11/10 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/11/09 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/11/08 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/11/05 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/11/04 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/11/03 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/11/02 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/11/01 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/10/29 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/10/28 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/10/27 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/10/26 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/10/24 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/10/21 پایانی : 45,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 330.00 17,900 حجم : 22.687 میلیون ارزش بازار : 147.408 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : فرابورس آخرین : 160.00 9,500 حجم : 38.438 میلیون ارزش بازار : 79.296 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : انرژی3 آخرین : 380.00 37,330 حجم : 6.084 میلیون ارزش بازار : 66.852 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : انرژی2 آخرین : 324,120 36,950 حجم : 229 ارزش بازار : 97.146 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : انرژی آخرین : - 36,950 حجم : 27 ارزش بازار : 108.09 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : - 19,570 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/18
نماد : اکالا آخرین : 280.00 20,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/06
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها