نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

نبورس | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( اداره بازارهای مالی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

اداره بازارهای مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 5,290 0.19
قیمت پایانی: 5,300 0.00

آخرین معامله

1402/07/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,290 پایانی 5,300 0.00
بیشترین 5,290 کمترین 5,290
حجم 30 میلیون دفعات 150
حد قیمت 8,060 - 9,260 ارزش 159 میلیارد
حجم مبنا 7.28 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/24
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 30 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 30 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1402/07/24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/09/11
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 159 P/E مجمع 35.85
سود نقدی 20
درصد توزیع 12.58 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.27 % رتبه 594
6 ماهه 26.71 % رتبه 548
9 ماهه 3.12 % رتبه 547
1 ساله 9.46 % رتبه 535
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
103.74 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 5,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 150
تاریخ : 1402/07/19 پایانی : 5,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 150
تاریخ : 1402/07/16 پایانی : 5,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 150
تاریخ : 1402/01/19 پایانی : 5,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 150
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : بورس آخرین : - 5,920 حجم : 51.575 میلیون ارزش بازار : 109.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کبورس آخرین : 2,770 5,290 حجم : - ارزش بازار : 103.74 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها