نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

نبورس | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( اداره بازارهای مالی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

اداره بازارهای مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,240 9.41
قیمت پایانی: 38,900 0.00

آخرین معامله

1400/04/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35,240 پایانی 38,900 0.00
بیشترین 35,240 کمترین 35,240
حجم - دفعات -
حد قیمت 33,780 - 37,320 ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/23
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 20,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 20,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/04/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/09/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/09/10
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : بورس آخرین : 60.00 5,280 حجم : 9.661 میلیون ارزش بازار : 96.824 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کبورس آخرین : 360.00 7,020 حجم : 2,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها