سر. تامین اجتماعی

شستا | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,058 0.28
قیمت پایانی: 1,061 0.00

آخرین معامله

1401/02/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,069 پایانی 1,061 0.00
بیشترین 1,076 کمترین 1,054
حجم 2.98 میلیارد دفعات 46,004
حد قیمت 1,027 - 1,135 ارزش 3.076 هزار میلیارد
حجم مبنا 126.316 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/29
حقیقی حقوقی
4,813 تعداد خریدار 27
606.126 میلیون حجم خرید 351.937 میلیون
6,564 تعداد فروشنده 8
781.635 میلیون حجم فروش 176.427 میلیون
175.51 میلیون تغییر مالکیت 175.51 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/02/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید1,057 فروش1,057 تعداد1,000 دستور1
دستور3 تعداد500,000 خرید1,056 فروش1,059 تعداد300,000 دستور1
دستور23 تعداد3,478,994 خرید1,055 فروش1,060 تعداد274,820 دستور2
دستور40 تعداد4,023,531 خرید1,054 فروش1,061 تعداد400,000 دستور1
دستور21 تعداد2,418,658 خرید1,053 فروش1,062 تعداد100,333 دستور2

EPS

سال مالی 1401/03/31
تحقق سود 1 دوره 9 ماهه
سود TTM 140
P/E TTM 7.6

DPS

آخرین مجمع 1400/03/31
سود واقعی 2,194 P/E مجمع 0.48
سود نقدی 1,350
درصد توزیع 61.53 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.34 % رتبه 1
6 ماهه 15.54 % رتبه 2
9 ماهه 6.52 % رتبه 2
1 ساله 28.54 % رتبه 1
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1624.561 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.61

P/B

% 10.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/29 پایانی : 1,061 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/28 پایانی : 1,061 درصد تغییر : 1.85 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 1,081 درصد تغییر : 1.50 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 1,065 درصد تغییر : 0.66 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 1,058 درصد تغییر : 1.03 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 1,069 درصد تغییر : 0.38 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 1,065 درصد تغییر : 2.70 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 1,037 درصد تغییر : 0.67 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 1,044 درصد تغییر : 2.34 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 1,069 درصد تغییر : 3.59 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 1,032 درصد تغییر : 1.68 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 1,015 درصد تغییر : 0.30 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 1,018 درصد تغییر : 0.59 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 1,024 درصد تغییر : 1.44 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/02/08 پایانی : 1,039 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وغدیر آخرین : 70.00 15,110 حجم : 12.95 میلیون ارزش بازار : 962.64 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وصندوق آخرین : 30.00 15,300 حجم : 3.67 میلیون ارزش بازار : 519.41 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وبانک آخرین : 150.00 10,950 حجم : 6.82 میلیون ارزش بازار : 227.265 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وامید آخرین : 130.00 15,800 حجم : 648,498 ارزش بازار : 1366.445 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها