مهندسی و ساختمان صنایع نفت

شساخت | سهام - فرابورس
استخراج نفت گاز جز اکتشاف ( فعالیتهای جنبی استخراج نفت و گاز )
گروه:

استخراج نفت گاز جز اکتشاف

زیر گروه:

فعالیتهای جنبی استخراج نفت و گاز

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 41,361 8.88
قیمت پایانی: 37,986 0.00

آخرین معامله

1400/03/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 41,365 پایانی 37,986 0.00
بیشترین 41,365 کمترین 40,170
حجم 1.224 میلیون دفعات 173
حد قیمت 38,784 - 41,182 ارزش 46.5 میلیارد
حجم مبنا 1.008 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/29
حقیقی حقوقی
85 تعداد خریدار -
185,986 حجم خرید -
86 تعداد فروشنده -
185,986 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید41,182 فروش43,960 تعداد1,800 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید41,098 فروش44,073 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید39,941 فروش44,170 تعداد500 دستور1
دستور3 تعداد28,528 خرید39,931 فروش44,890 تعداد15,000 دستور1
دستور1 تعداد499 خرید39,930 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 159 دوره 9 ماهه
سود TTM 327
P/E TTM 122.817

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 256 P/E مجمع 156.88
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.99 % رتبه 134
6 ماهه 16.22 % رتبه 232
9 ماهه 2.11 % رتبه 457
1 ساله 38.13 % رتبه 503
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
95.688 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/29 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حفاری آخرین : 280.00 6,070 حجم : 7.41 میلیون ارزش بازار : 54.54 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها