صنایع پتروشیمی تخت جمشید

شجم | سهام - فرابورس
شیمیایی ( پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,693 29.31
قیمت پایانی: 7,496 0.00

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,693 پایانی 7,496 0.00
بیشترین 9,693 کمترین 9,693
حجم 2.385 میلیون دفعات 258
حد قیمت 9,223 - 9,693 ارزش 17.95 میلیارد
حجم مبنا 2.668 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
9 تعداد خریدار -
1.352 میلیون حجم خرید -
52 تعداد فروشنده 2
186,503 حجم فروش 1.165 میلیون
1.165 میلیون تغییر مالکیت 1.165 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور241 تعداد27,883,353 خرید9,693 فروش9,830 تعداد528 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید9,690 فروش10,000 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید9,650 فروش10,100 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد77,000 خرید9,600 فروش10,822 تعداد250 دستور1
دستور2 تعداد31,500 خرید9,550 فروش11,000 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 109 دوره 3 ماهه
سود TTM 438
P/E TTM 21.818

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 203 P/E مجمع 47.08
سود نقدی 142
درصد توزیع 69.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.21 % رتبه 199
6 ماهه 13.3 % رتبه 273
9 ماهه 8.72 % رتبه 393
1 ساله 14.05 % رتبه 347
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
48.724 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 7,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 258
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شلرد آخرین : 1,040 6,678 حجم : 16.376 میلیون ارزش بازار : 69.462 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شپترو آخرین : 311.00 4,588 حجم : 18.655 میلیون ارزش بازار : 23.609 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : زنجان آخرین : 2,669 9,308 حجم : 18.863 میلیون ارزش بازار : 23.237 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : دهدشت آخرین : 406.00 8,527 حجم : 3.503 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/3
نماد : ممسنی آخرین : 248.00 8,546 حجم : 2.155 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها