صنایع کشاورزی و کود زنجان

زنجان | سهام - فرابورس
شیمیایی ( پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,093 36.96
قیمت پایانی: 6,639 0.00

آخرین معامله

11:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,093 پایانی 6,639 0.00
بیشترین 9,093 کمترین 9,093
حجم 18.863 میلیون دفعات 1,216
حد قیمت 9,308 - 9,781 ارزش 125.22 میلیارد
حجم مبنا 3.013 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:28
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار 1
11,585 حجم خرید 280,000
8 تعداد فروشنده -
291,585 حجم فروش -
280,000 تغییر مالکیت 280,000

عرضه و تقاضا

11:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,308 تعداد21,797,643 دستور660
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,309 تعداد1,822 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,310 تعداد460,030 دستور31
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,311 تعداد1,454 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,314 تعداد18,285 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2 دوره 9 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 5 P/E مجمع 1,894.2
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.12 % رتبه 564
6 ماهه 8.67 % رتبه 545
9 ماهه 40.47 % رتبه 548
1 ساله 140.55 % رتبه 526
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.237 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 6,639 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.863 میلیون دفعات : 1,216
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شلرد آخرین : 1,065 6,653 حجم : 16.376 میلیون ارزش بازار : 69.462 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شجم آخرین : 2,348 9,844 حجم : 2.385 میلیون ارزش بازار : 48.724 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپترو آخرین : 448.00 4,725 حجم : 18.655 میلیون ارزش بازار : 23.609 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : دهدشت آخرین : 406.00 8,527 حجم : 3.503 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/3
نماد : ممسنی آخرین : 248.00 8,546 حجم : 2.155 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها