گروه مپنا

رمپنا | سهام - بورس
فنی و مهندسی ( فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی )
گروه:

فنی و مهندسی

زیر گروه:

فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,420 1.97
قیمت پایانی: 15,510 1.40

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,420 پایانی 15,510 220.00
بیشترین 15,940 کمترین 15,420
حجم 5.83 میلیون دفعات 616
حد قیمت 15,420 - 16,670 ارزش 90.1 میلیارد
حجم مبنا 6.637 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
251 تعداد خریدار 5
4.231 میلیون حجم خرید 1.6 میلیون
206 تعداد فروشنده 4
4.645 میلیون حجم فروش 1.185 میلیون
414,512 تغییر مالکیت 414,512

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,420 تعداد944,697 دستور26
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,510 تعداد500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,600 تعداد7,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,690 تعداد5,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,700 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/01/31
تحقق سود 201 دوره 9 ماهه
سود TTM 583
P/E TTM 26.601

DPS

آخرین مجمع 1399/01/31
سود واقعی 700 P/E مجمع 22.16
سود نقدی 140
درصد توزیع 20 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.31 % رتبه 66
6 ماهه 38.11 % رتبه 72
9 ماهه 3.15 % رتبه 65
1 ساله 72.47 % رتبه 57
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
620.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.46

P/B

% 10.71

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 15,510 درصد تغییر : 1.40 حجم : 5.83 میلیون دفعات : 616
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 15,730 درصد تغییر : 0.69 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 1,045
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 15,840 درصد تغییر : 1.92 حجم : 13.89 میلیون دفعات : 1,225
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 16,150 درصد تغییر : 0.37 حجم : 1.44 میلیون دفعات : 59
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 16,210 درصد تغییر : 0.06 حجم : 333,892 دفعات : 81
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 16,220 درصد تغییر : 1.28 حجم : 4.69 میلیون دفعات : 482
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 16,430 درصد تغییر : 1.73 حجم : 6.51 میلیون دفعات : 604
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 16,720 درصد تغییر : 0.12 حجم : 529,602 دفعات : 46
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 16,740 درصد تغییر : 1.01 حجم : 3.79 میلیون دفعات : 318
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 16,910 درصد تغییر : 0.65 حجم : 2.44 میلیون دفعات : 297
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 17,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.87 میلیون دفعات : 658
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 17,020 درصد تغییر : 1.90 حجم : 6.87 میلیون دفعات : 658
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 17,350 درصد تغییر : 1.31 حجم : 4.88 میلیون دفعات : 647
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 17,580 درصد تغییر : 1.62 حجم : 6.49 میلیون دفعات : 782
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 17,870 درصد تغییر : 0.11 حجم : 13.57 میلیون دفعات : 1,578
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رنیک آخرین : 410.00 20,109 حجم : 788,180 ارزش بازار : 30.576 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها