ایرکا پارت صنعت

خکار | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,840 4.98
قیمت پایانی: 16,130 3.24

آخرین معامله

12:13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,960 پایانی 16,130 540.00
بیشترین 16,980 کمترین 15,840
حجم 1.96 میلیون دفعات 662
حد قیمت 16,400 - 18,120 ارزش 31.6 میلیارد
حجم مبنا 1.567 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:13
حقیقی حقوقی
759 تعداد خریدار 2
9.358 میلیون حجم خرید 164,319
944 تعداد فروشنده 3
8.891 میلیون حجم فروش 632,017
467,698 تغییر مالکیت 467,698

عرضه و تقاضا

12:13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد13,821 خرید16,740 فروش16,770 تعداد20,895 دستور3
دستور1 تعداد6,279 خرید16,630 فروش16,780 تعداد19,200 دستور1
دستور1 تعداد350 خرید16,620 فروش16,790 تعداد36,777 دستور6
دستور1 تعداد10,000 خرید16,560 فروش16,800 تعداد15,647 دستور2
دستور2 تعداد2,768 خرید16,520 فروش16,840 تعداد16,285 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 76 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,721
P/E TTM 9.684

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,674 P/E مجمع 9.96
سود نقدی 170
درصد توزیع 10.16 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.93 % رتبه 189
6 ماهه 20.74 % رتبه 442
9 ماهه 31.27 % رتبه 423
1 ساله 35.3 % رتبه 451
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.549 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.05

P/B

% 78.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 16,670 درصد تغییر : 3.42 حجم : 9.52 میلیون دفعات : 2,592
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 17,260 درصد تغییر : 4.16 حجم : 3.45 میلیون دفعات : 874
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 18,010 درصد تغییر : 3.48 حجم : 3.47 میلیون دفعات : 1,041
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 18,660 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.93 میلیون دفعات : 3,557
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 18,660 درصد تغییر : 3.90 حجم : 11.93 میلیون دفعات : 3,557
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 17,960 درصد تغییر : 1.87 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 1,737
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 17,630 درصد تغییر : 4.50 حجم : 12.58 میلیون دفعات : 2,409
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 18,460 درصد تغییر : 4.89 حجم : 3.07 میلیون دفعات : 797
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 19,410 درصد تغییر : 4.38 حجم : 8 میلیون دفعات : 1,529
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 20,300 درصد تغییر : 0.65 حجم : 5.58 میلیون دفعات : 2,445
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 20,170 درصد تغییر : 2.39 حجم : 17.24 میلیون دفعات : 4,650
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 19,700 درصد تغییر : 2.71 حجم : 11.63 میلیون دفعات : 2,345
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 19,180 درصد تغییر : 4.98 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 527
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 18,270 درصد تغییر : 4.70 حجم : 10.45 میلیون دفعات : 1,696
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 17,450 درصد تغییر : 1.30 حجم : 9.79 میلیون دفعات : 2,549
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 470.00 9,010 حجم : 5.32 میلیون ارزش بازار : 10.202 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : خنصیر آخرین : 960.00 18,380 حجم : 31.38 میلیون ارزش بازار : 22.912 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خمهر آخرین : 118.00 2,256 حجم : 8.9 میلیون ارزش بازار : 10.815 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمحور آخرین : 220.00 4,194 حجم : 18.39 میلیون ارزش بازار : 26.573 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمحرکه آخرین : 217.00 4,141 حجم : 9.74 میلیون ارزش بازار : 23.888 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خلنت آخرین : 4,880 92,880 حجم : 1.9 میلیون ارزش بازار : 12.558 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکمک آخرین : 1,060 20,320 حجم : 1.78 میلیون ارزش بازار : 6.558 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خفنر آخرین : 470.00 9,050 حجم : 381,171 ارزش بازار : 10.903 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خفناور آخرین : 21,001 45,700 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.47 هزار میلیارد تاریخ : 11:50
نماد : خعمرا آخرین : 12,633 3,909 حجم : 603,206 ارزش بازار : 1.323 هزار میلیارد تاریخ : 11:08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها