ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,007 2.05
قیمت پایانی: 2,023 1.27

مشخصات

شرکت

نام شرکت : ایران خودرو سال مالی : — توضیحات : —
ایمیل : [email protected] وب سایت : http://www.ikco.com

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 48901

تهران،کلیومتر 14 جاده مخصوص کرج،درب شماره 1
دورنگار :

(021) 48225714

کارخانه
تلفن :

(021) 48901

تهران ، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج ، درب شماره 1
دورنگار :

(021) 48225714

دفتر امور سهام
تلفن :

(021) 66947723-6

تهران ، خیابان آزادی ، نبش اسکندری شمالی ، شماره 241 ،طبقه ششم ، واحد 4
دورنگار :

(021) 66947728-9

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
نام : ایران خودرو نام کوتاه نماد : خودرو2 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه کد بورسی : O1 سهام عادی بورس گروه نماد : IRO1IKCO0002 کد ISIN : IRO1IKCO0008
نام : ایران خودرو نام کوتاه نماد : خودرو3 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه کد بورسی : Y1 سهام عادی بورس گروه نماد : IRO1IKCO0003 کد ISIN : IRO1IKCO0008
نام : ایران خودرو نام کوتاه نماد : خودرو4 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه کد بورسی : B1 سهام عادی بورس گروه نماد : IRO1IKCO0004 کد ISIN : IRO1IKCO0008
نام : ایران خودرو نام کوتاه نماد : خودرو نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه کد بورسی : N2 سهام عادی بورس گروه نماد : IRO1IKCO0001 کد ISIN : IRO1IKCO0008

اعضای هیات مدیره

سال 1399 | تاریخ : 1399/05/15
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : فرشاد مقیمی مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی کد ملی : 65157141
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سازمان مدیریت صنعتی نام : محمدرضا فیض بخش مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) نام : اصغر ابوالحسنی هستیانی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام : فرشاد مقیمی مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی کد ملی : 65157141
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پویا نمایان رستا نام : مرتضی شفیعی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 50092596
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : تجارت حامی الکترونیک ایرانیان نام : عادل پیرمحمدی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1398 | تاریخ : 1398/09/30
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : فرشاد مقیمی مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی کد ملی : 65157141
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سازمان مدیریت صنعتی نام : محمدرضا فیض بخش مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) نام : حسن وفادار ینگجه مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 1463359489
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام : فرشاد مقیمی مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی کد ملی : 65157141
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پویا نمایان رستا نام : مرتضی شفیعی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 50092596
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : تجارت حامی الکترونیک ایرانیان نام : عادل پیرمحمدی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1398 | تاریخ : 1398/06/04
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : فرشاد مقیمی مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی کد ملی : 65157141
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سازمان مدیریت صنعتی نام : محمدرضا فیض بخش مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) نام : حسن وفادار ینگجه مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 1463359489
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام : فرشاد مقیمی مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی کد ملی : 65157141
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پویا نمایان رستا نام : یوسف الهی شکیب مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 50919121
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : تجارت حامی الکترونیک ایرانیان نام : عباس ملکی تهرانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 39213242
سال 1398 | تاریخ : 1398/03/22
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : هاشم یکه زارع مدرک تحصیلی : - کد ملی : 44960352
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سازمان مدیریت صنعتی نام : محمدرضا فیض بخش مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام : حسن وفادار ینگجه مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 1463359489
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پویا نمایان رستا نام : یوسف الهی شکیب مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 50919121
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) نام : هاشم یکه زارع مدرک تحصیلی : - کد ملی : 44960352
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : تجارت حامی الکترونیک ایرانیان نام : عباس ملکی تهرانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 39213242
سال 1397 | تاریخ : 1397/06/25
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : هاشم یکه زارع مدرک تحصیلی : - کد ملی : 44960352
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سازمان مدیریت صنعتی نام : محمدرضا فیض بخش مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام : علی عسکری مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 5219462067
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پویا نمایان رستا نام : امیر عباس حسینی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 59660848
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) نام : هاشم یکه زارع مدرک تحصیلی : - کد ملی : 44960352
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : تجارت حامی الکترونیک ایرانیان نام : عباس ملکی تهرانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 39213242
سال 1395 | تاریخ : 1395/11/26
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : هاشم یکه زارع مدرک تحصیلی : - کد ملی : 44960352
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران نام : محمدرضا فیض بخش مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام : حجت الله صیدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 4280466920
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پیشگامان بازرگانی گل یار نام : امیر عباس حسینی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 59660848
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) نام : هاشم یکه زارع مدرک تحصیلی : - کد ملی : 44960352
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سازه و ساختمان ایرانیان نام : عباس ملکی تهرانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 39213242
سال 1395 | تاریخ : 1395/08/25
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : هاشم یکه زارع مدرک تحصیلی : - کد ملی : 44960352
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران نام : محمدرضا فیض بخش مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام : حجت الله صیدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 4280466920
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پیشگامان بازرگانی گل یار نام : جمشید ایمانی کتک لاهیجانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 2121825584
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) نام : هاشم یکه زارع مدرک تحصیلی : - کد ملی : 44960352
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سازه و ساختمان ایرانیان نام : عباس ملکی تهرانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 39213242
سال 1395 | تاریخ : 1395/01/14
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : هاشم یکه زارع مدرک تحصیلی : - کد ملی : 44960352
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران نام : محسن صالحی نیا مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام : حجت الله صیدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 4280466920
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پیشگامان بازرگانی گل یار نام : جمشید ایمانی کتک لاهیجانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 2121825584
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) نام : هاشم یکه زارع مدرک تحصیلی : - کد ملی : 44960352
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سازه و ساختمان ایرانیان نام : عباس ملکی تهرانی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 39213242