رادیاتور ایران

ختور | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,270 1.98
قیمت پایانی: 19,660 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,290 پایانی 19,660 0.00
بیشترین 19,270 کمترین 19,270
حجم 23,131 دفعات 21
حد قیمت 19,290 - 20,860 ارزش 445.7 میلیون
حجم مبنا 1.163 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
40 تعداد خریدار -
100,015 حجم خرید -
9 تعداد فروشنده -
100,015 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,290 تعداد1,381,173 دستور242
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,300 تعداد7,109 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,500 تعداد530 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,650 تعداد6,410 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,660 تعداد850 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -364 دوره 9 ماهه
سود TTM 436
P/E TTM 45.055

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 583 P/E مجمع 33.72
سود نقدی 60
درصد توزیع 10.29 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 47.55 % رتبه 350
6 ماهه 39.72 % رتبه 171
9 ماهه 54.26 % رتبه 253
1 ساله 42.53 % رتبه 189
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.711 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.21

P/B

% 50.08

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 19,660 درصد تغییر : 0.00 حجم : 23,131 دفعات : 21
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 19,660 درصد تغییر : 0.10 حجم : 100,015 دفعات : 51
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 19,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,452 دفعات : 17
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 19,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,300 دفعات : 19
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 19,680 درصد تغییر : 0.05 حجم : 74,917 دفعات : 37
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 19,690 درصد تغییر : 14.13 حجم : 4.27 میلیون دفعات : 2,393
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 22,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,637 دفعات : 11
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 22,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,430 دفعات : 19
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 22,930 درصد تغییر : 0.04 حجم : 33,657 دفعات : 21
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 22,940 درصد تغییر : 0.04 حجم : 52,075 دفعات : 53
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 22,950 درصد تغییر : 0.17 حجم : 182,855 دفعات : 100
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 22,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.8 میلیون دفعات : 734
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 22,990 درصد تغییر : 1.63 حجم : 1.8 میلیون دفعات : 734
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 23,370 درصد تغییر : 1.72 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 808
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 23,780 درصد تغییر : 0.04 حجم : 58,343 دفعات : 60
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 160.00 7,860 حجم : 2,000 ارزش بازار : 8.981 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خنصیر آخرین : 4,340 104,220 حجم : 3,110 ارزش بازار : 22.484 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خمهر آخرین : 90.00 2,360 حجم : 1.4 میلیون ارزش بازار : 11.584 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خمحور آخرین : 1,280 63,080 حجم : 269,149 ارزش بازار : 26.885 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خمحرکه آخرین : 90.00 4,510 حجم : 385,467 ارزش بازار : 26.377 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خلنت آخرین : 1,860 91,590 حجم : - ارزش بازار : 8.218 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/21
نماد : خکمک آخرین : 540.00 26,590 حجم : 617 ارزش بازار : 8.705 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خکار آخرین : 430.00 21,480 حجم : 2,560 ارزش بازار : 15.688 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خفنر آخرین : 170.00 8,490 حجم : 1,000 ارزش بازار : 10.044 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خفناور آخرین : 24,164 48,863 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها