پتروشیمی جم

جم | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,010 1.02
قیمت پایانی: 32,230 0.34

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,060 پایانی 32,230 110.00
بیشترین 32,330 کمترین 31,950
حجم 1.219 میلیون دفعات 353
حد قیمت 30,730 - 33,950 ارزش 39.08 میلیارد
حجم مبنا 3.103 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
109 تعداد خریدار 3
343,817 حجم خرید 874,981
66 تعداد فروشنده 2
932,127 حجم فروش 286,671
588,310 تغییر مالکیت 588,310

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد10,078 خرید32,000 فروش32,040 تعداد17,000 دستور2
دستور6 تعداد5,137 خرید31,950 فروش32,050 تعداد5,126 دستور1
دستور2 تعداد4,000 خرید31,940 فروش32,090 تعداد3,674 دستور1
دستور4 تعداد2,990 خرید31,920 فروش32,100 تعداد13,343 دستور3
دستور6 تعداد34,894 خرید31,900 فروش32,110 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,972 دوره 6 ماهه
سود TTM 4,828
P/E TTM 6.676

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 5,350 P/E مجمع 6.02
سود نقدی 6,000
درصد توزیع 112.15 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.05 % رتبه 126
6 ماهه 18.62 % رتبه 91
9 ماهه 10.07 % رتبه 59
1 ساله 20.83 % رتبه 69
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
580.14 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.29

P/B

% 12.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 32,230 درصد تغییر : 0.34 حجم : 1.219 میلیون دفعات : 353
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 32,340 درصد تغییر : 0.15 حجم : 760,546 دفعات : 274
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 32,390 درصد تغییر : 0.06 حجم : 557,517 دفعات : 322
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 32,410 درصد تغییر : 0.03 حجم : 1.561 میلیون دفعات : 603
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 32,420 درصد تغییر : 0.19 حجم : 986,826 دفعات : 424
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 32,480 درصد تغییر : 0.09 حجم : 2.038 میلیون دفعات : 385
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 32,510 درصد تغییر : 0.03 حجم : 628,903 دفعات : 243
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 32,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.834 میلیون دفعات : 279
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 32,520 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.378 میلیون دفعات : 209
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 32,550 درصد تغییر : 0.03 حجم : 758,173 دفعات : 187
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 32,560 درصد تغییر : 0.22 حجم : 2.844 میلیون دفعات : 670
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 32,630 درصد تغییر : 0.12 حجم : 2.477 میلیون دفعات : 404
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 32,670 درصد تغییر : 0.28 حجم : 1.371 میلیون دفعات : 295
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 32,760 درصد تغییر : 0.03 حجم : 1.715 میلیون دفعات : 336
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 32,750 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.95 میلیون دفعات : 617
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 1,090 94,600 حجم : 1.827 میلیون ارزش بازار : 853.83 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : مارون آخرین : 700.00 178,900 حجم : 137,272 ارزش بازار : 1426 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کلر آخرین : 50.00 80,900 حجم : 172,540 ارزش بازار : 26.593 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کرماشا آخرین : 260.00 58,210 حجم : 413,841 ارزش بازار : 206.141 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فسا آخرین : 8.00 824 حجم : 1.051 میلیون ارزش بازار : 2.845 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فارس آخرین : 150.00 7,200 حجم : - ارزش بازار : 3450.975 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شیران آخرین : - 9,270 حجم : 4.854 میلیون ارزش بازار : 176.801 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شمواد آخرین : 300.00 62,150 حجم : 233,302 ارزش بازار : 9.047 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شگویا آخرین : - 9,450 حجم : 6.573 میلیون ارزش بازار : 226.64 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شفن آخرین : 70.00 5,920 حجم : 4.141 میلیون ارزش بازار : 184.772 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها