شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

ثباغ | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,900 3.45
قیمت پایانی: 16,000 4.10

آخرین معامله

1402/12/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,010 پایانی 16,000 630.00
بیشترین 16,440 کمترین 15,400
حجم 5.126 میلیون دفعات 934
حد قیمت 15,650 - 17,990 ارزش 82.09 میلیارد
حجم مبنا 1.056 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/12/09
حقیقی حقوقی
257 تعداد خریدار 2
4.676 میلیون حجم خرید 408,879
295 تعداد فروشنده 1
5.055 میلیون حجم فروش 30,000
378,879 تغییر مالکیت 378,879

عرضه و تقاضا

1402/12/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,509 خرید16,540 فروش16,600 تعداد700 دستور1
دستور1 تعداد2,363 خرید16,530 فروش16,670 تعداد7,430 دستور4
دستور3 تعداد194,828 خرید16,520 فروش16,680 تعداد400 دستور1
دستور3 تعداد2,705 خرید16,510 فروش16,700 تعداد16,500 دستور2
دستور1 تعداد6,261 خرید16,500 فروش16,740 تعداد355 دستور1

EPS

سال مالی 1402/09/30
تحقق سود 401 دوره 9 ماهه
سود TTM 347
P/E TTM 46.118

DPS

آخرین مجمع 1401/09/30
سود واقعی 288 P/E مجمع 55.49
سود نقدی 230
درصد توزیع 79.86 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 113.18 % رتبه 99
6 ماهه 168.69 % رتبه 147
9 ماهه 81.45 % رتبه 284
1 ساله 277.17 % رتبه 375
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
42.266 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.71

P/B

% 16.61

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/12/09 پایانی : 16,000 درصد تغییر : 4.10 حجم : 5.126 میلیون دفعات : 934
تاریخ : 1402/12/08 پایانی : 15,370 درصد تغییر : 1.19 حجم : 5.126 میلیون دفعات : 934
تاریخ : 1402/12/07 پایانی : 15,190 درصد تغییر : 6.87 حجم : 5.126 میلیون دفعات : 934
تاریخ : 1402/12/05 پایانی : 16,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.126 میلیون دفعات : 934
تاریخ : 1402/12/02 پایانی : 16,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.126 میلیون دفعات : 934
تاریخ : 1402/12/01 پایانی : 16,310 درصد تغییر : 3.03 حجم : 5.126 میلیون دفعات : 934
تاریخ : 1402/11/30 پایانی : 16,820 درصد تغییر : 5.35 حجم : 15.367 میلیون دفعات : 2,100
تاریخ : 1402/11/29 پایانی : 17,770 درصد تغییر : 5.15 حجم : 13.15 میلیون دفعات : 1,840
تاریخ : 1402/11/28 پایانی : 16,900 درصد تغییر : 5.95 حجم : 13.144 میلیون دفعات : 1,459
تاریخ : 1402/11/25 پایانی : 17,970 درصد تغییر : 5.09 حجم : 24.752 میلیون دفعات : 3,106
تاریخ : 1402/11/24 پایانی : 17,100 درصد تغییر : 13.32 حجم : 16.125 میلیون دفعات : 1,258
تاریخ : 1402/11/23 پایانی : 15,090 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.388 میلیون دفعات : 1,112
تاریخ : 1402/11/21 پایانی : 15,090 درصد تغییر : 2.31 حجم : 7.388 میلیون دفعات : 1,112
تاریخ : 1402/11/18 پایانی : 14,750 درصد تغییر : 2.15 حجم : 6.102 میلیون دفعات : 766
تاریخ : 1402/11/17 پایانی : 14,440 درصد تغییر : 3.28 حجم : 6.133 میلیون دفعات : 1,148
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وآذر آخرین : 70.00 9,220 حجم : 10.119 میلیون ارزش بازار : 17.425 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : وتوس آخرین : 970.00 14,950 حجم : 187,151 ارزش بازار : 32.1 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : وساخت آخرین : 40.00 1,838 حجم : 88.107 میلیون ارزش بازار : 57.028 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : کرمان آخرین : 17.00 1,147 حجم : 37.86 میلیون ارزش بازار : 51.102 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : وثخوز آخرین : 2,400 56,950 حجم : 2,302 ارزش بازار : 3.819 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : ثاخت آخرین : 133.00 4,710 حجم : 15.553 میلیون ارزش بازار : 44.73 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : ثامید آخرین : 148.00 2,274 حجم : 2.121 میلیون ارزش بازار : 79.569 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : ثبهساز آخرین : 77.00 2,925 حجم : 19.543 میلیون ارزش بازار : 60.513 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : ثشاهد آخرین : 550.00 14,540 حجم : 8.318 میلیون ارزش بازار : 93.098 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : ثشرق آخرین : 4,280 34,470 حجم : 1.951 میلیون ارزش بازار : 42.636 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها