تکنوتار

تکنو | سهام - بورس
ماشین آلات و تجهیزات ( پمپ،کمپرسور،مته و دریچه )
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

پمپ،کمپرسور،مته و دریچه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,430 1.97
قیمت پایانی: 23,690 0.88

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,660 پایانی 23,690 210.00
بیشترین 24,490 کمترین 23,430
حجم 1.43 میلیون دفعات 618
حد قیمت 23,430 - 25,330 ارزش 33.8 میلیارد
حجم مبنا 3.259 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
230 تعداد خریدار 1
1.382 میلیون حجم خرید 49,000
228 تعداد فروشنده -
1.431 میلیون حجم فروش -
49,000 تغییر مالکیت 49,000

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,430 تعداد55,843 دستور13
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,790 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,810 تعداد1,016 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,820 تعداد20,220 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,880 تعداد4,194 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -65 دوره 9 ماهه
سود TTM 60
P/E TTM 394.833

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2 P/E مجمع 11,845
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 71.57 % رتبه 374
6 ماهه 53.9 % رتبه 442
9 ماهه 48.56 % رتبه 492
1 ساله 86.12 % رتبه 494
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.817 هزار میلیارد

ارزش بازار

37.73

P/B

% 42.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 23,690 درصد تغییر : 0.88 حجم : 1.43 میلیون دفعات : 618
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 23,900 درصد تغییر : 1.16 حجم : 2.18 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 24,180 درصد تغییر : 1.15 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 693
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 24,460 درصد تغییر : 1.01 حجم : 1.13 میلیون دفعات : 350
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 24,710 درصد تغییر : 0.82 حجم : 2.32 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 24,510 درصد تغییر : 0.37 حجم : 4.16 میلیون دفعات : 1,787
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 24,600 درصد تغییر : 4.28 حجم : 4.67 میلیون دفعات : 1,136
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 23,590 درصد تغییر : 0.72 حجم : 760,558 دفعات : 81
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 23,760 درصد تغییر : 0.04 حجم : 48,648 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 23,770 درصد تغییر : 1.53 حجم : 1.62 میلیون دفعات : 393
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 24,140 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.17 میلیون دفعات : 1,285
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 24,140 درصد تغییر : 0.98 حجم : 4.17 میلیون دفعات : 1,285
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 24,380 درصد تغییر : 1.89 حجم : 3.17 میلیون دفعات : 677
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 24,850 درصد تغییر : 1.86 حجم : 2.97 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 25,320 درصد تغییر : 0.68 حجم : 7.05 میلیون دفعات : 2,170
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تپمپی آخرین : 390.00 19,400 حجم : 42,028 ارزش بازار : 12.461 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : تپمپس آخرین : - 850 حجم : 300 ارزش بازار : - تاریخ : 1393/08/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها