تکنوتار

تکنو | سهام - بورس
ماشین آلات و تجهیزات ( پمپ،کمپرسور،مته و دریچه )
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

پمپ،کمپرسور،مته و دریچه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,980 1.85
قیمت پایانی: 8,130 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,400 پایانی 8,130 0.00
بیشترین 8,430 کمترین 7,950
حجم 257,601 دفعات 15
حد قیمت 7,800 - 8,620 ارزش 1.6 میلیارد
حجم مبنا 2.564 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
152 تعداد خریدار 1
3.738 میلیون حجم خرید 50,000
200 تعداد فروشنده 1
3.704 میلیون حجم فروش 83,549
33,549 تغییر مالکیت 33,549

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد950 خرید8,280 فروش8,330 تعداد27,375 دستور1
دستور2 تعداد1,720 خرید8,270 فروش8,390 تعداد46,254 دستور4
دستور2 تعداد2,000 خرید8,260 فروش8,400 تعداد13,102 دستور3
دستور2 تعداد2,051 خرید8,250 فروش8,410 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد12,500 خرید8,240 فروش8,430 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 43 دوره 3 ماهه
سود TTM -77
P/E TTM -106.234

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی -206 P/E مجمع -39.71
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.55 % رتبه 549
6 ماهه 46.33 % رتبه 512
9 ماهه 18.61 % رتبه 474
1 ساله 42.48 % رتبه 445
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.451 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.47

P/B

% 43.91

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 8,130 درصد تغییر : 0.61 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 8,180 درصد تغییر : 0.37 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 8,210 درصد تغییر : 4.09 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 8,560 درصد تغییر : 3.28 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 8,850 درصد تغییر : 3.70 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 9,190 درصد تغییر : 0.00 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 9,190 درصد تغییر : 7.74 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 8,530 درصد تغییر : 2.18 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 8,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 8,720 درصد تغییر : 6.24 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 9,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 9,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 9,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 9,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 257,601 دفعات : 15
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 9,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 257,601 دفعات : 15
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تپمپی آخرین : 20.00 17,190 حجم : 633,639 ارزش بازار : 16.38 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تپمپس آخرین : - 850 حجم : 300 ارزش بازار : - تاریخ : 1393/08/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها