پمپ ایران

تپمپی | سهام - بورس
ماشین آلات و تجهیزات ( پمپ،کمپرسور،مته و دریچه )
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

پمپ،کمپرسور،مته و دریچه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,540 0.92
قیمت پایانی: 16,430 0.24

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,450 پایانی 16,430 40.00
بیشترین 16,670 کمترین 16,260
حجم 1.554 میلیون دفعات 506
حد قیمت 15,580 - 17,200 ارزش 25.53 میلیارد
حجم مبنا 912,964 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
101 تعداد خریدار 1
1.164 میلیون حجم خرید 389,999
114 تعداد فروشنده -
1.554 میلیون حجم فروش -
389,999 تغییر مالکیت 389,999

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد6,670 خرید16,420 فروش16,540 تعداد2,131 دستور3
دستور1 تعداد2,733 خرید16,410 فروش16,550 تعداد2,700 دستور1
دستور1 تعداد607 خرید16,390 فروش16,590 تعداد6,500 دستور3
دستور1 تعداد4,430 خرید16,290 فروش16,600 تعداد20,000 دستور1
دستور1 تعداد6,184 خرید16,280 فروش16,650 تعداد12,473 دستور3

EPS

سال مالی 1402/03/31
تحقق سود 253 دوره 3 ماهه
سود TTM 2,912
P/E TTM 5.641

DPS

آخرین مجمع 1401/03/31
سود واقعی 2,821 P/E مجمع 5.82
سود نقدی 800
درصد توزیع 28.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.88 % رتبه 506
6 ماهه 3.47 % رتبه 274
9 ماهه 20.77 % رتبه 445
1 ساله 65.66 % رتبه 349
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.073 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.27

P/B

% 42.48

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 16,430 درصد تغییر : 0.24 حجم : 1.554 میلیون دفعات : 506
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 16,390 درصد تغییر : 1.49 حجم : 1.956 میلیون دفعات : 372
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 16,150 درصد تغییر : 3.93 حجم : 3.107 میلیون دفعات : 486
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 1.52 حجم : 2.587 میلیون دفعات : 399
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 15,780 درصد تغییر : 1.74 حجم : 1.221 میلیون دفعات : 433
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 16,060 درصد تغییر : 4.15 حجم : 4.676 میلیون دفعات : 758
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 15,420 درصد تغییر : 4.83 حجم : 2.314 میلیون دفعات : 266
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 14,710 درصد تغییر : 0.62 حجم : 662,938 دفعات : 222
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 14,620 درصد تغییر : 1.74 حجم : 1.432 میلیون دفعات : 224
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 14,370 درصد تغییر : 0.35 حجم : 353,793 دفعات : 116
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 14,320 درصد تغییر : 0.70 حجم : 588,088 دفعات : 158
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 14,220 درصد تغییر : 3.20 حجم : 1.892 میلیون دفعات : 382
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 14,690 درصد تغییر : 1.24 حجم : 1.77 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 14,510 درصد تغییر : 1.83 حجم : 1.856 میلیون دفعات : 413
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.42 حجم : 1.385 میلیون دفعات : 340
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تکنو آخرین : 380.00 8,110 حجم : 251,239 ارزش بازار : 1.91 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : تپمپس آخرین : - 850 حجم : 300 ارزش بازار : - تاریخ : 1393/08/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها