تابان نیرو سپاهان

تابا | سهام - فرابورس
فنی و مهندسی ( سایر فعالیتهای فنی )
گروه:

فنی و مهندسی

زیر گروه:

سایر فعالیتهای فنی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,521 4.69
قیمت پایانی: 34,122 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,510 پایانی 34,122 0.00
بیشترین 32,521 کمترین 30,627
حجم 43,634 دفعات 24
حد قیمت 29,866 - 31,712 ارزش 1.42 میلیارد
حجم مبنا 586,133 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
104 تعداد خریدار -
904,843 حجم خرید -
182 تعداد فروشنده -
904,843 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور49 تعداد141,539 خرید31,712 فروش31,810 تعداد386 دستور2
دستور1 تعداد700 خرید31,525 فروش32,791 تعداد625 دستور1
دستور1 تعداد318 خرید31,310 فروش33,190 تعداد186 دستور1
دستور2 تعداد760 خرید31,000 فروش33,300 تعداد312 دستور1
دستور1 تعداد318 خرید30,838 فروش33,390 تعداد1,456 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 12 دوره 3 ماهه
سود TTM 184
P/E TTM 171.598

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 21 P/E مجمع 1,503.52
سود نقدی 3
درصد توزیع 14.29 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 44.91 % رتبه 554
6 ماهه 45.47 % رتبه 598
9 ماهه 5.71 % رتبه 573
1 ساله 6.16 % رتبه 571
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.116 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 34,122 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,634 دفعات : 24
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خفولا آخرین : 8,100 36,461 حجم : 3.359 میلیون ارزش بازار : 1.702 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : تپولا آخرین : 486.00 25,922 حجم : 6.562 میلیون ارزش بازار : 3.327 هزار میلیارد تاریخ : 12:15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها