بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 77,305 2.00
قیمت پایانی: 77,622 1.60

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 77,305 پایانی 77,622 1,260.00
بیشترین 77,305 کمترین 77,305
حجم 1.01 میلیون دفعات 117
حد قیمت 78,882 - 85,320 ارزش 78.3 میلیارد
حجم مبنا 1.45 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
55 تعداد خریدار 2
40,612 حجم خرید 1.41 میلیون
29 تعداد فروشنده -
1.451 میلیون حجم فروش -
1.41 میلیون تغییر مالکیت 1.41 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش78,882 تعداد3,909,605 دستور973
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش78,883 تعداد39,557 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش78,885 تعداد894 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش78,888 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش78,899 تعداد4,000 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,636 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,023
P/E TTM 39.002

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,163 P/E مجمع 67.83
سود نقدی 200
درصد توزیع 17.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.64 % رتبه 78
6 ماهه 72.14 % رتبه 85
9 ماهه 461.31 % رتبه 108
1 ساله 1143.13 % رتبه 132
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
792.21 هزار میلیارد

ارزش بازار

28.64

P/B

% 23.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 77,622 درصد تغییر : 1.60 حجم : 1.01 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 78,882 درصد تغییر : 2.00 حجم : 1.45 میلیون دفعات : 133
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 80,491 درصد تغییر : 0.04 حجم : 12,943 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 80,523 درصد تغییر : 0.02 حجم : 14,488 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 80,542 درصد تغییر : 0.02 حجم : 14,511 دفعات : 52
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 80,561 درصد تغییر : 1.99 حجم : 1.21 میلیون دفعات : 220
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 82,198 درصد تغییر : 0.00 حجم : 830,943 دفعات : 181
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 82,198 درصد تغییر : 1.49 حجم : 830,943 دفعات : 181
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 83,444 درصد تغییر : 2.00 حجم : 1.29 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 85,146 درصد تغییر : 1.60 حجم : 890,701 دفعات : 125
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 86,532 درصد تغییر : 1.81 حجم : 1.01 میلیون دفعات : 172
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 88,126 درصد تغییر : 2.00 حجم : 1.32 میلیون دفعات : 452
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 89,924 درصد تغییر : 1.91 حجم : 409,666 دفعات : 256
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 91,674 درصد تغییر : 0.34 حجم : 72,872 دفعات : 125
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 91,986 درصد تغییر : 0.97 حجم : 209,045 دفعات : 350
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 1,080 6,698 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.045 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وحکمت آخرین : 1,701 4,160 حجم : 52,755 ارزش بازار : 8.792 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وتعاون آخرین : 57.00 6,144 حجم : 2.623 میلیون ارزش بازار : 9.131 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : نوین آخرین : 128.00 6,296 حجم : 2.59 میلیون ارزش بازار : 16.744 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : میهن آخرین : 100.00 4,923 حجم : 276,806 ارزش بازار : 7.53 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ما آخرین : 80.00 8,280 حجم : 4.14 میلیون ارزش بازار : 33.04 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کوثر آخرین : 298.00 14,635 حجم : 92,517 ارزش بازار : 96.789 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بنو آخرین : 719.00 35,267 حجم : 96,001 ارزش بازار : 107.808 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بساما آخرین : 419.00 20,576 حجم : 117,363 ارزش بازار : 43.102 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بخاور آخرین : 144.00 7,072 حجم : 128,623 ارزش بازار : 8.656 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها