مبین وان کیش

اوان | سهام - فرابورس
اطلاعات و ارتباطات ( خدمات ارزش افزوده )
گروه:

اطلاعات و ارتباطات

زیر گروه:

خدمات ارزش افزوده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,600 0.00
قیمت پایانی: 21,600 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,300 پایانی 21,600 0.00
بیشترین 22,550 کمترین 21,300
حجم 32.847 میلیون دفعات 4,918
حد قیمت 21,300 - 24,400 ارزش 709.98 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,770 تعداد خریدار 3
32.705 میلیون حجم خرید 142,134
1,387 تعداد فروشنده 1
32.817 میلیون حجم فروش 30,000
112,134 تغییر مالکیت 112,134

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد100,450 خرید21,550 فروش21,600 تعداد35,087 دستور1
دستور2 تعداد912 خرید21,500 فروش21,750 تعداد55,695 دستور3
دستور2 تعداد19,310 خرید21,450 فروش21,800 تعداد40,000 دستور3
دستور5 تعداد34,741 خرید21,400 فروش21,850 تعداد10,369 دستور4
دستور9 تعداد71,413 خرید21,350 فروش21,900 تعداد28,244 دستور4

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 20 دوره 9 ماهه
سود TTM 37
P/E TTM 583.784

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 133 P/E مجمع 162.41
سود نقدی 50
درصد توزیع 37.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 58.01 % رتبه 293
6 ماهه 22.59 % رتبه 248
9 ماهه 97.08 % رتبه 217
1 ساله 77.46 % رتبه 223
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.72 هزار میلیارد

ارزش بازار

18.24

P/B

% 42.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 21,600 درصد تغییر : 5.47 حجم : 32.847 میلیون دفعات : 4,918
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 22,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.092 میلیون دفعات : 272
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 22,850 درصد تغییر : 6.93 حجم : 2.092 میلیون دفعات : 272
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 24,550 درصد تغییر : 6.48 حجم : 3.715 میلیون دفعات : 635
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 26,250 درصد تغییر : 2.24 حجم : 56.166 میلیون دفعات : 7,750
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 26,850 درصد تغییر : 6.97 حجم : 9.245 میلیون دفعات : 842
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 25,100 درصد تغییر : 6.81 حجم : 17.343 میلیون دفعات : 1,976
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 23,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 17.768 میلیون دفعات : 3,137
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 23,500 درصد تغییر : 5.38 حجم : 17.768 میلیون دفعات : 3,137
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 22,300 درصد تغییر : 3.00 حجم : 6.717 میلیون دفعات : 945
تاریخ : 1402/02/20 پایانی : 21,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15.327 میلیون دفعات : 2,219
تاریخ : 1402/02/19 پایانی : 21,650 درصد تغییر : 5.10 حجم : 15.327 میلیون دفعات : 2,219
تاریخ : 1402/02/18 پایانی : 20,600 درصد تغییر : 6.36 حجم : 12.506 میلیون دفعات : 1,836
تاریخ : 1402/02/17 پایانی : 22,000 درصد تغییر : 5.98 حجم : 7.044 میلیون دفعات : 1,441
تاریخ : 1402/02/16 پایانی : 23,400 درصد تغییر : 4.14 حجم : 37.369 میلیون دفعات : 6,877
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : های وب آخرین : 29.00 3,108 حجم : 178.604 میلیون ارزش بازار : 94.11 هزار میلیارد تاریخ : 1402/03/03
نماد : اپرداز آخرین : 50.00 7,090 حجم : 7.47 میلیون ارزش بازار : 15.84 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : آسیاتک آخرین : 600.00 12,750 حجم : 37.429 میلیون ارزش بازار : 38.22 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/26
نماد : اسیاتک آخرین : 10.00 11,190 حجم : 8.454 میلیون ارزش بازار : 33.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها