فروشگاه های افق کوروش

افق | سهام - بورس
خرده فروشی ( خرده فروشی انواع مواد غذایی )
گروه:

خرده فروشی

زیر گروه:

خرده فروشی انواع مواد غذایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,760 2.26
قیمت پایانی: 21,280 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,970 پایانی 21,280 0.00
بیشترین 21,850 کمترین 20,800
حجم 1.409 میلیون دفعات 507
حد قیمت 20,150 - 22,270 ارزش 30.19 میلیارد
حجم مبنا 4.715 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
50 تعداد خریدار 4
334,387 حجم خرید 1.074 میلیون
208 تعداد فروشنده 1
1.267 میلیون حجم فروش 141,236
933,000 تغییر مالکیت 933,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,900 خرید21,740 فروش21,770 تعداد2,550 دستور2
دستور2 تعداد50,900 خرید21,730 فروش21,780 تعداد2,100 دستور1
دستور1 تعداد10,900 خرید21,720 فروش21,790 تعداد5,800 دستور1
دستور2 تعداد50,900 خرید21,710 فروش21,800 تعداد23,290 دستور5
دستور1 تعداد10,000 خرید21,700 فروش21,810 تعداد486 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 897 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,185
P/E TTM 17.951

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 3,928 P/E مجمع 5.42
سود نقدی 400
درصد توزیع 10.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 32.75 % رتبه 277
6 ماهه 44.66 % رتبه 247
9 ماهه 53.38 % رتبه 547
1 ساله 100.47 % رتبه 475
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
266 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.66

P/B

% 9.21

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 21,280 درصد تغییر : 0.33 حجم : 1.409 میلیون دفعات : 507
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 21,210 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.289 میلیون دفعات : 405
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 21,210 درصد تغییر : 0.38 حجم : 2.289 میلیون دفعات : 405
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 21,130 درصد تغییر : 1.64 حجم : 2.446 میلیون دفعات : 432
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 20,790 درصد تغییر : 2.06 حجم : 2.642 میلیون دفعات : 474
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 20,370 درصد تغییر : 0.68 حجم : 1.543 میلیون دفعات : 344
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 20,510 درصد تغییر : 0.24 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 396
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 20,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.077 میلیون دفعات : 346
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 20,460 درصد تغییر : 0.59 حجم : 2.077 میلیون دفعات : 346
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 20,340 درصد تغییر : 1.19 حجم : 2.536 میلیون دفعات : 536
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 20,100 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.136 میلیون دفعات : 242
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 20,140 درصد تغییر : 0.20 حجم : 997,748 دفعات : 239
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 20,180 درصد تغییر : 0.30 حجم : 1.428 میلیون دفعات : 387
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 20,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.13 میلیون دفعات : 302
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 20,240 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.13 میلیون دفعات : 302
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها