فروشگاه های افق کوروش

افق | سهام - بورس
خرده فروشی ( خرده فروشی انواع مواد غذایی )
گروه:

خرده فروشی

زیر گروه:

خرده فروشی انواع مواد غذایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,740 0.00
قیمت پایانی: 14,740 0.00

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,770 پایانی 14,740 0.00
بیشترین 14,870 کمترین 14,680
حجم 901,035 دفعات 254
حد قیمت 14,010 - 15,470 ارزش 13.28 میلیارد
حجم مبنا 5 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
26 تعداد خریدار 1
37,537 حجم خرید 863,498
63 تعداد فروشنده 4
307,761 حجم فروش 593,274
270,224 تغییر مالکیت 270,224

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد29,179 خرید14,720 فروش14,740 تعداد114,004 دستور5
دستور1 تعداد4,500 خرید14,710 فروش14,750 تعداد184,166 دستور4
دستور1 تعداد10,100 خرید14,690 فروش14,760 تعداد80,000 دستور1
دستور1 تعداد3,200 خرید14,680 فروش14,770 تعداد80,100 دستور1
دستور1 تعداد5,850 خرید14,670 فروش14,780 تعداد101,374 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 561 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,111
P/E TTM 13.272

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 3,928 P/E مجمع 3.75
سود نقدی 400
درصد توزیع 10.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.33 % رتبه 660
6 ماهه 37.49 % رتبه 595
9 ماهه 43.26 % رتبه 489
1 ساله 41.55 % رتبه 619
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
184.25 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.16

P/B

% 8.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 14,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 901,035 دفعات : 254
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 14,740 درصد تغییر : 0.55 حجم : 11.452 میلیون دفعات : 496
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 14,660 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.43 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 14,660 درصد تغییر : 0.20 حجم : 2.194 میلیون دفعات : 288
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 14,690 درصد تغییر : 0.14 حجم : 1.551 میلیون دفعات : 241
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 14,710 درصد تغییر : 0.14 حجم : 606,686 دفعات : 153
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 14,730 درصد تغییر : 0.20 حجم : 3.92 میلیون دفعات : 255
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 14,700 درصد تغییر : 0.89 حجم : 7.554 میلیون دفعات : 346
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 14,570 درصد تغییر : 0.07 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 312
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 14,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.458 میلیون دفعات : 248
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 14,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.846 میلیون دفعات : 241
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 14,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.187 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 14,580 درصد تغییر : 0.07 حجم : 419,357 دفعات : 168
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 14,570 درصد تغییر : 0.55 حجم : 1.774 میلیون دفعات : 351
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 14,490 درصد تغییر : 0.56 حجم : 1.636 میلیون دفعات : 361
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها