مخابرات ایران

اخابر | سهام - بورس
مخابرات ( مخابرات )
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,400 1.98
قیمت پایانی: 10,480 1.23

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,400 پایانی 10,480 130.00
بیشترین 10,400 کمترین 10,400
حجم 6.98 میلیون دفعات 250
حد قیمت 10,460 - 11,310 ارزش 72.6 میلیارد
حجم مبنا 8.83 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
103 تعداد خریدار 2
718,796 حجم خرید 2.4 میلیون
36 تعداد فروشنده 1
2.819 میلیون حجم فروش 300,000
2.1 میلیون تغییر مالکیت 2.1 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,460 تعداد14,708,885 دستور646
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,470 تعداد22,845 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,480 تعداد25,495 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,500 تعداد270,465 دستور21
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,510 تعداد2,105 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -152 دوره 9 ماهه
سود TTM 271
P/E TTM 39.151

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 497 P/E مجمع 21.35
سود نقدی 250
درصد توزیع 50.3 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.93 % رتبه 37
6 ماهه 58.57 % رتبه 31
9 ماهه 31.44 % رتبه 55
1 ساله 71.65 % رتبه 53
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
628.8 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.89

P/B

% 10.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 10,480 درصد تغییر : 1.23 حجم : 6.98 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 10,610 درصد تغییر : 0.56 حجم : 3.12 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 10,670 درصد تغییر : 0.37 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 166
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 10,710 درصد تغییر : 0.00 حجم : 264,555 دفعات : 59
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 10,710 درصد تغییر : 0.09 حجم : 276,772 دفعات : 84
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 10,720 درصد تغییر : 0.09 حجم : 301,743 دفعات : 160
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 10,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.73 میلیون دفعات : 257
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 10,730 درصد تغییر : 0.65 حجم : 3.73 میلیون دفعات : 257
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 10,800 درصد تغییر : 0.37 حجم : 2.05 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 10,840 درصد تغییر : 0.91 حجم : 5.34 میلیون دفعات : 689
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 10,940 درصد تغییر : 0.64 حجم : 13.66 میلیون دفعات : 2,021
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 4.96 حجم : 22.19 میلیون دفعات : 2,778
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 10,490 درصد تغییر : 1.06 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 2,537
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 10,380 درصد تغییر : 1.37 حجم : 29.33 میلیون دفعات : 3,336
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 10,240 درصد تغییر : 4.70 حجم : 21.19 میلیون دفعات : 1,761
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : همراه آخرین : 530.00 26,310 حجم : 938,799 ارزش بازار : 512.832 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها