پسته تحویل بهمن ماه 99

پسته تحویل بهمن ماه 99 | آتی - بورس کالا
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.362 میلیون 1.71
قیمت پایانی: 1.362 میلیون 1.71

آخرین معامله

1399/11/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.362 میلیون پایانی 1.362 میلیون 23,636.00
بیشترین 1.362 میلیون کمترین 1.362 میلیون
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 136.2 میلیون
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.15 %
6 ماهه 22.77 %
9 ماهه 22.77 %
1 ساله 22.77 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زعفران نگین تحویل آبان 99 آخرین : 3,713 81,000 حجم : 15,897 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 آخرین : 508.00 75,400 حجم : 106 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : زیره سبز تحویل آذر 99 آخرین : 62,300 562,300 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/25
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 17,967 123,600 حجم : 17,438 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پسته تحویل آذر 99 آخرین : 328,007 1.498 میلیون حجم : 378 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 آخرین : 18,540 85,900 حجم : 113 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آلومینیوم نوع اول فروش نقدی آخرین : - 1,967 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : قلع فروش 3 ماهه آخرین : - 18,750 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : سرب فروش نقدی آخرین : - 2,030 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه آخرین : - 1,810 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 1.362 میلیون درصد تغییر : 1.71 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 1.386 میلیون درصد تغییر : 24.51 حجم : 132 دفعات : 104
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 1.836 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 75 دفعات : 65
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها