نقره تحویل خرداد 00

نقره تحویل خرداد 00 | آتی - بورس کالا
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 193,400 1.27
قیمت پایانی: 193,566 1.36

آخرین معامله

1400/02/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 192,800 پایانی 193,566 2,596.00
بیشترین 194,300 کمترین 192,000
حجم 322 دفعات 91
حد قیمت - - - ارزش 6.23 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.07 %
6 ماهه 0.07 %
9 ماهه 0.07 %
1 ساله 0.07 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زعفران نگین تحویل آبان 99 آخرین : 3,713 81,000 حجم : 15,897 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 آخرین : 508.00 75,400 حجم : 106 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : زیره سبز تحویل آذر 99 آخرین : 62,300 562,300 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/25
نماد : پسته تحویل بهمن ماه 99 آخرین : 23,636 1.362 میلیون حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/20
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 17,967 123,600 حجم : 17,438 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پسته تحویل آذر 99 آخرین : 328,007 1.498 میلیون حجم : 378 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 آخرین : 18,540 85,900 حجم : 113 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آلومینیوم نوع اول فروش نقدی آخرین : - 1,967 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : قلع فروش 3 ماهه آخرین : - 18,750 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : سرب فروش نقدی آخرین : - 2,030 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 193,566 درصد تغییر : 1.36 حجم : 322 دفعات : 91
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 190,970 درصد تغییر : 0.76 حجم : 119 دفعات : 58
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 192,434 درصد تغییر : 0.73 حجم : 61 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 191,039 درصد تغییر : 0.09 حجم : 122 دفعات : 59
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 191,210 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19 دفعات : 8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها