زیره سبز تحویل بهمن 99

زیره سبز تحویل بهمن 99 | آتی - بورس کالا
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 625,000 4.17
قیمت پایانی: 624,950 4.16

آخرین معامله

1400/02/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 624,900 پایانی 624,950 24,984.00
بیشترین 625,000 کمترین 624,900
حجم 2 دفعات 2
حد قیمت - - - ارزش 124.99 میلیون
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.13 %
6 ماهه 13.83 %
9 ماهه 13.83 %
1 ساله 13.83 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زعفران نگین تحویل آبان 99 آخرین : 3,713 81,000 حجم : 15,897 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 آخرین : 508.00 75,400 حجم : 106 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : زیره سبز تحویل آذر 99 آخرین : 62,300 562,300 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/25
نماد : پسته تحویل بهمن ماه 99 آخرین : 23,636 1.362 میلیون حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/20
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 17,967 123,600 حجم : 17,438 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پسته تحویل آذر 99 آخرین : 328,007 1.498 میلیون حجم : 378 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 آخرین : 18,540 85,900 حجم : 113 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آلومینیوم نوع اول فروش نقدی آخرین : - 1,967 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : قلع فروش 3 ماهه آخرین : - 18,750 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : سرب فروش نقدی آخرین : - 2,030 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 624,950 درصد تغییر : 4.16 حجم : 2 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 599,966 درصد تغییر : 0.58 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 596,511 درصد تغییر : 4.09 حجم : 9 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 621,950 درصد تغییر : 19.61 حجم : 4 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 520,000 درصد تغییر : 2.62 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 506,750 درصد تغییر : 1.35 حجم : 10 دفعات : 10
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها