زیره سبز تحویل آذر 99

زیره سبز تحویل آذر 99 | آتی - بورس کالا
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 562,300 12.46
قیمت پایانی: 500,000 0.00

آخرین معامله

1399/09/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 564,000 پایانی 500,000 0.00
بیشترین 564,000 کمترین 555,100
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 50 میلیون
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.86 %
6 ماهه 6.86 %
9 ماهه 6.86 %
1 ساله 6.86 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زعفران نگین تحویل آبان 99 آخرین : 3,713 81,000 حجم : 15,897 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 آخرین : 508.00 75,400 حجم : 106 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : پسته تحویل بهمن ماه 99 آخرین : 23,636 1.362 میلیون حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/20
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 17,967 123,600 حجم : 17,438 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پسته تحویل آذر 99 آخرین : 328,007 1.498 میلیون حجم : 378 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 آخرین : 18,540 85,900 حجم : 113 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آلومینیوم نوع اول فروش نقدی آخرین : - 1,967 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : قلع فروش 3 ماهه آخرین : - 18,750 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : سرب فروش نقدی آخرین : - 2,030 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه آخرین : - 1,810 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/23 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/22 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/19 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/18 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/17 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/16 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/15 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/12 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/11 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/10 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/09 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/08 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/05 پایانی : 500,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها