زعفران نگین تحویل شهریور 00

زعفران نگین تحویل شهریور 00 | آتی - بورس کالا
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 153,800 0.54
قیمت پایانی: 153,671 0.63

آخرین معامله

1400/02/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 151,300 پایانی 153,671 969.00
بیشترین 154,900 کمترین 151,300
حجم 4,751 دفعات 1,276
حد قیمت - - - ارزش 73.01 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.1 %
6 ماهه 4.1 %
9 ماهه 4.1 %
1 ساله 4.1 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زعفران نگین تحویل آبان 99 آخرین : 3,713 81,000 حجم : 15,897 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 آخرین : 508.00 75,400 حجم : 106 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : زیره سبز تحویل آذر 99 آخرین : 62,300 562,300 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/25
نماد : پسته تحویل بهمن ماه 99 آخرین : 23,636 1.362 میلیون حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/20
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 17,967 123,600 حجم : 17,438 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پسته تحویل آذر 99 آخرین : 328,007 1.498 میلیون حجم : 378 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 آخرین : 18,540 85,900 حجم : 113 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آلومینیوم نوع اول فروش نقدی آخرین : - 1,967 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : قلع فروش 3 ماهه آخرین : - 18,750 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : سرب فروش نقدی آخرین : - 2,030 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 153,671 درصد تغییر : 0.63 حجم : 4,751 دفعات : 1,276
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 154,640 درصد تغییر : 1.86 حجم : 12,758 دفعات : 2,797
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 157,563 درصد تغییر : 4.16 حجم : 11,223 دفعات : 2,653
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 164,404 درصد تغییر : 5.51 حجم : 8,344 دفعات : 2,107
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 173,986 درصد تغییر : 1.07 حجم : 2,890 دفعات : 617
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 172,141 درصد تغییر : 29.65 حجم : 4,623 دفعات : 835
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 132,771 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,091 دفعات : 1,873
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها