زعفران نگین تحویل تیر 00

زعفران نگین تحویل تیر 00 | آتی - بورس کالا
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 144,000 0.00
قیمت پایانی: 144,004 0.00

آخرین معامله

1400/02/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 143,400 پایانی 144,004 3.00
بیشترین 144,600 کمترین 142,800
حجم 2,963 دفعات 709
حد قیمت - - - ارزش 42.67 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.09 %
6 ماهه 14.52 %
9 ماهه 14.52 %
1 ساله 14.52 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زعفران نگین تحویل آبان 99 آخرین : 3,713 81,000 حجم : 15,897 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 آخرین : 508.00 75,400 حجم : 106 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : زیره سبز تحویل آذر 99 آخرین : 62,300 562,300 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/25
نماد : پسته تحویل بهمن ماه 99 آخرین : 23,636 1.362 میلیون حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/20
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 17,967 123,600 حجم : 17,438 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پسته تحویل آذر 99 آخرین : 328,007 1.498 میلیون حجم : 378 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 آخرین : 18,540 85,900 حجم : 113 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آلومینیوم نوع اول فروش نقدی آخرین : - 1,967 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : قلع فروش 3 ماهه آخرین : - 18,750 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : سرب فروش نقدی آخرین : - 2,030 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 144,004 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,963 دفعات : 709
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 144,001 درصد تغییر : 2.12 حجم : 9,665 دفعات : 1,717
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 147,124 درصد تغییر : 3.41 حجم : 7,429 دفعات : 1,554
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 152,324 درصد تغییر : 6.49 حجم : 6,993 دفعات : 1,383
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 162,893 درصد تغییر : 2.27 حجم : 1,577 دفعات : 374
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 166,681 درصد تغییر : 18.68 حجم : 3,329 دفعات : 595
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 140,441 درصد تغییر : 7.16 حجم : 1,442 دفعات : 304
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 151,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,841 دفعات : 503
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها