زعفران نگین تحویل اردیبهشت 00

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 00 | آتی - بورس کالا
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 133,200 0.40
قیمت پایانی: 133,256 0.36

آخرین معامله

1400/02/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 132,900 پایانی 133,256 480.00
بیشترین 133,800 کمترین 132,700
حجم 1,258 دفعات 350
حد قیمت - - - ارزش 16.76 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.46 %
6 ماهه 17.85 %
9 ماهه 17.85 %
1 ساله 17.85 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زعفران نگین تحویل آبان 99 آخرین : 3,713 81,000 حجم : 15,897 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 آخرین : 508.00 75,400 حجم : 106 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : زیره سبز تحویل آذر 99 آخرین : 62,300 562,300 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/25
نماد : پسته تحویل بهمن ماه 99 آخرین : 23,636 1.362 میلیون حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/20
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 17,967 123,600 حجم : 17,438 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پسته تحویل آذر 99 آخرین : 328,007 1.498 میلیون حجم : 378 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 آخرین : 18,540 85,900 حجم : 113 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آلومینیوم نوع اول فروش نقدی آخرین : - 1,967 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : قلع فروش 3 ماهه آخرین : - 18,750 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : سرب فروش نقدی آخرین : - 2,030 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 133,256 درصد تغییر : 0.36 حجم : 1,258 دفعات : 350
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 133,736 درصد تغییر : 2.56 حجم : 2,972 دفعات : 622
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 137,245 درصد تغییر : 2.78 حجم : 3,264 دفعات : 584
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 141,165 درصد تغییر : 3.86 حجم : 1,722 دفعات : 386
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 146,839 درصد تغییر : 1.23 حجم : 676 دفعات : 182
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 148,663 درصد تغییر : 10.63 حجم : 1,296 دفعات : 211
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 134,380 درصد تغییر : 5.26 حجم : 1,283 دفعات : 210
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 141,840 درصد تغییر : 4.04 حجم : 2,270 دفعات : 400
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 147,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,291 دفعات : 3,074
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 147,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,291 دفعات : 3,074
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 147,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,291 دفعات : 3,074
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها