زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 00

زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 00 | آتی - بورس کالا
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 94,200 6.77
قیمت پایانی: 93,584 6.08

آخرین معامله

1400/02/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 91,400 پایانی 93,584 5,360.00
بیشترین 94,200 کمترین 91,100
حجم 286 دفعات 78
حد قیمت - - - ارزش 2.68 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.36 %
6 ماهه 35.12 %
9 ماهه 35.12 %
1 ساله 35.12 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زعفران نگین تحویل آبان 99 آخرین : 3,713 81,000 حجم : 15,897 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 آخرین : 508.00 75,400 حجم : 106 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : زیره سبز تحویل آذر 99 آخرین : 62,300 562,300 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/25
نماد : پسته تحویل بهمن ماه 99 آخرین : 23,636 1.362 میلیون حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/20
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 17,967 123,600 حجم : 17,438 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پسته تحویل آذر 99 آخرین : 328,007 1.498 میلیون حجم : 378 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 آخرین : 18,540 85,900 حجم : 113 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آلومینیوم نوع اول فروش نقدی آخرین : - 1,967 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : قلع فروش 3 ماهه آخرین : - 18,750 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : سرب فروش نقدی آخرین : - 2,030 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 93,584 درصد تغییر : 6.08 حجم : 286 دفعات : 78
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 88,224 درصد تغییر : 0.84 حجم : 74 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 88,971 درصد تغییر : 0.25 حجم : 14 دفعات : 14
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 88,753 درصد تغییر : 7.55 حجم : 337 دفعات : 90
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 96,000 درصد تغییر : 9.46 حجم : 56 دفعات : 11
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 87,700 درصد تغییر : 5.01 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/11 پایانی : 92,328 درصد تغییر : 0.00 حجم : 39 دفعات : 18
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها