آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه | آتی - بورس
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,981.5 0.00
قیمت پایانی: 1,981.5 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 1,981.5
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 1,981.5
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 1,981.5
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 1,981.5
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 1,981.5
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 1,981.5
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 1,981.5

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 396.3
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 198.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 99.07
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 66.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 39.63
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 19.81
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 9.90

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 1,981.66 1,981.83 1,981.5 1,982 -
حمایت 2 (S2) 1,981.83 1,981.83 1,981.5 1,982 -
حمایت 1 (S1) 1,981.66 1,981.83 1,981.5 1,982 1,981.75
نقطه پیوت (PP) 1,981.83 1,981.83 1,981.83 1,982 1,981.87
مقاومت 1 (R1) 1,981.66 1,981.83 1,981.5 1,982 1,981.75
مقاومت 2 (R2) 1,981.83 1,981.83 1,981.5 1,982 -
مقاومت 3 (R3) 1,981.66 1,981.83 1,981.5 1,982 -